Kylien ja yhdistysten ilta

Kylien ja yhdistysten ilta
Lounais-Hämeessä
OMALTA KYLÄLTÄ HÄMEESSÄ
ke 28.9. klo 18 Kiipun kylätalo, Jokioinen
osoite: Kiipuntie 47, 31360 Minkiö
Ilta on tarkoitettu kylä- ja yhdistystoimijoille sekä kaikille kiinnostuneille.
Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu!
Yhteistilaan lisää käyttöä!
Uusia palveluja omalle kylälle!
Esittelyssä:
Kyläpalveluja muilta kyliltä!
Omalta kylältä Hämeessä -hankeinfo
Elokylä -ideavihkosta vinkkejä hauskaan yhdessä tekemiseen!
Tervetuloa keskustelemaan,
mikä olisi tarpeen teidän kylällä?
Talolla tavataan!
OMALTA KYLÄLTÄ HÄMEESSÄ 2016-2019 - yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä
Hämeen Kylien hanke auttaa kyläpalvelujen kehittämisessä. Tunnistetaan ensin porukalla kylän
erityispiirteet, vahvuudet, dna ja mietitään yhteisiä tarpeita. Katsotaan yhdessä, miten kylän hienoista
asioista saadaan enemmän irti. Tarvittaessa jatketaan: voidaan pilotoida, käynnistää ja tuotteistaa
yhdistysten kanssa uusia palveluratkaisuja kuten kyläpalvelupäiviä/-tuokioita. Hanke auttaa myös
rakentamaan kumppanuuksia niin vertaistoimijoiden, yrittäjien, asiantuntijoiden kuin kunnan ja
maakunnankin kanssa
.
Lisätietoja illasta ja hankkeesta:
Hämeen Kylät kyläasiamies Elina Leppänen
puh. 0400 944 868 [email protected]