TA-Asumisoikeus Oy Hämeenkyläntie 75

157 VAV Asunnot Oy Hämeenkyläntie 77
5526 brm², 4443 kem², 4450 rkm², 3763 asm², 70 asuntoa
158 TA-Asumisoikeus Oy Hämeenkyläntie 75
18800 m3, 5863 brm², 4811 kem², 4850 rkm2, 4148 asm², 67 as
Tilaajat/rakennuttajat: VAV Asunnot Oy,
TA-Rakennuttaja Oy
Urakoitsija:
Skanska Talonrakennus Oy
Sijainti: Hämevaara, 01640 Vantaa,
11042/1 (VAV) ja 11042/2 (TA)
Tunnusluvut:
Bruttoala 11400 m2
Huoneistoala 7880 m2, 139 asuntoa
Suunnitteluaika: 2012-13
Toteutus:
11/2013-6/2015
Toimiston työryhmä: Jesse Anttila (PS)
Anne Viisteensaari (PA)
Antti Haataja
Kaisa Laiho
Lähtökohdat
Sijaintipiirustus
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy - Projektikortti
Suunnittelun lähtökohtana oli toimiston 2010-12 tekemä viitesuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi.
157/158 - 1(2)
Suunnitelma
Korttelin sijainti Hämevaaran ja Pöllökallion välisessä laaksossa, Rajatorpantien, Hämeenkyläntien sekä Multaojaa seurailevan voimalinja-alueen kainalossa, suuntaa asuntorakentamista
luontevasti yhteispihan ympärille rakentuvan yhtenäiskorttelin
muotoon. Kortteli levittää sylinsä etelään Hämeenkyläntien ja sen
toisella puolella sijaitsevan viheralueen suuntaan. Asunnot saadaan avattua otolliseen ilmansuuntaan ja samalla suojauduttua
liikennemelulta. Korttelin korkein, kuusikerroksinen osa sijoittuu
Rajatorpantien varteen koilliseen ja muodostaa tien toisen puolen
korttelin korkean osan kanssa kaupunkikuvallisen portin Pähkinärinteeseen saavuttaessa. Tästä rakennusmassa madaltuu kerroksittain eteläisimmän ja läntisimmän osan ollessa nelikerroksisia.
Hämeenkyläntien varren katutilaa korttelin suunnalta rajaa viherkattoinen kaksikerroksinen rivitalo.
Pohjoisemmassa 4-6 kerroksisessa vuokrayhtiössä (VAV) on neljä porrashuonetta. Idän 4-6 kerroksisessa asumisoikeusyhtiössä
(TA) on kolme porrashuonetta sekä kaksikerroksinen rivitalo. Rajatorpantietä vasten on sijoitettu viherkattoinen autokatos ja yhteistiloja.
AAR
&
VAV Asunnot Oy Hämeenkyläntie 77
normaalikerros
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy - Projektikortti
157/158 - 2(2)
AAR
&