Fagseminar Verdens Synsdag 13.oktober 2016

Velkommen til Verdens Synsdag
13. oktober 2016
Program fagseminar Ullevål
Klokken 10:00: Velkommen, Norges Blindeforbund / Øyeavdelingen OUS
Klokken 10:05: "Født med grå stær" av øyelege Symira Cholidis
Klokken 10:20: «AMD i Norge, forskning på forekomst og risikofaktorer»
av øyelege Maja Gran Erke
Klokken 10:40: «Framtidens øyebehandling - 3D printing av vev til
transplantasjon og persontilpasset medisin» av Professor og
forskningsgruppeleder Goran Petrovski
Klokken 11:00: «Effekt av medie og underlag for å ekspandere stamceller i
hornhinnens epitel». Forsker Agate Noer
Klokken 11.20: «Ekspansjon av humant hornhinne endotellag for framtidig
transplantasjon». Seniorforsker Aboulghassem Shahdadfar
Klokken 11.40: «Betydningen av retinalt pigmentepitel for synet –
basalforskning og fremtidig klinisk behandling» Lege og forsker Jon Roger
Eidet.
Klokken 12:00: Avslutning, Norges Blindeforbund.