Invitt fas.kurs desember2016

Stiftelsen BEST:
Bedre & systematisk teamtrening
FASILITATORKURS
- BRUK AV SIMULERING I TEAMTRENING
Trondheim 12.-13. desember 2016
Medisinsk SimulatorSenter
Kursavgift: Kr. 4500,- pr. deltager. Avgiften inkluderer enkel lunsj begge dager,
middag mandag kveld og BEST piquet-skjorte.
Overnatting og reise: Bestilles og betales av den enkelte deltager!
Påmeldingen er bindende og ønskes innen 31. oktober 2016 til BEST-koordinator.
[email protected]
Avmeldingsgebyr: Ved avmelding etter 31. oktober 2016 må full kursavgift betales.
Avmelding før denne dato vil bli belastet med kr. 2.000,Det er begrenset med plasser på kurset. "Førstemann til mølla" prinsippet vil råde.
www.bestnet.no