Vagnverkstaden SJ BCo3(ABo13) / BCo5(ABo15) fönster -38

Vagnverkstaden
Artkelnummer 502-2
SJ BCo3(ABo13) / BCo5(ABo15) fönster -38
16 vagnar levererades 1901 som BCo1 med sovinredning, och yterligare 10 vagnar
1909 som BCo3 utan sovinredning. Samtliga vagnar blev senare sitvagnar med 3
kupeer i 2 klass. 1 vagn rullade 1925 -1937 som sjukvagn lit BCo10.
2 vagnar blev 1934 och 1 vagn 1937 omlitrerade tll BCo5, genom at en 2 klass kupe
blev 3 klass – dock utan ombyggnad.
Vagnarna moderniserades genom at lanterninfönstren igensates, samt at fönstren
i vissa vagnar bytes tll mod -38 (artkel 502-2) Samtliga vagnar hade hela sin aktva
td boggier mod -91.
8 st vagnar blev 1926-1927 ombyggda tll BCo7 med inbyggda platormar.
Modellen innehåller:
1. Etsplåtar tll vagnskorg, underrede mm
2. Etsplåt tll boggi -91 – gjutdetaljer boggi
3. Baterilådor
4. Resintak med ”snap-on” funkton
5. Dekal tll BCo3 och BCo5
6. Gjutdetaljer: komplet enkelt spännverk, bromscylinder, generator, värmekoppling, trycklufsslangar, toaletrör, bromslufbehållare, bromsvev
8. Gjutna växlarhandtag, dörrhandtag, slutsignalhållare, platormshandtag
9. Takventler
10. Bufert mod -98 med fästplator –ej fädrande
11. Skivhjul
12. Byggbeskrivning
13. Ritning
Välja tll:
Symoba koppelkuliss 75:Fjädrande bufertar 75:Välja bort:
Hjul (avdrag 80:-)
Du kan frit välja mellan samtliga boggier som fnns i byggprislistan – även gjutna!
HNJ Verkstad