Lataa artikkeli PDF-tiedostona

Kotimaisella kohti tavoitteita
KIPINÄMIKKO
BIOENERGIA RY:N UUSI TOIMITUSJOHTA JA HARRI L AURIKK A
USKOO, E T TÄ EU:N UUSIEN PÄ Ä STÖTAVOIT TEIDEN
SA AVUT TAMISEEN TARVITA AN BIOENERGIA A.
Millaisia asioita Bioenergia ry ajaa kotimaassa ja
kansainvälisesti?
Visiomme on, että kotimaisen ja uusiutuvan energian tuotanto kasvaa ja tuo Suomeen uusia työpaikkoja. Tavoite on nostaa uusiutuvan
energian osuus ja omavaraisuus puoleen koko energiantuotannosta. EU-tasolla olemme mukana kahden järjestön toiminnassa:
European Biomass Association (AEBIOM) ja Energy Peat Europe. Me
tuomme mukaan Suomen bioenergia-alan näkökulmaa.
Mitkä ovat suomalaisen bioenergia-alan suurimpia haasteita
juuri nyt?
Vaikea markkinatilanne on heijastunut puuenergian ja turpeen käyttöön. Viime vuonna turpeen kulutus laski 11 prosenttia ja puuenergian 2 prosenttia. Tämä ei ole meidän kannaltamme tietenkään hyvä
kehitys, mutta sähkön, fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ovat olleet alhaisia. Lisäksi meillä on ollut lämpimiä talvia,
jolloin polttoaineiden käyttö on vähentynyt.
Olet toiminut yhdeksän vuotta neuvottelijana kansainvälisissä
ilmastoneuvotteluissa. Mikä on jäänyt parhaiten mieleen?
Oli hieno hetki, kun Pariisin ilmastokokouksessa 2015 saatiin kruunu
vuosien työlle. Kun nuija kopautettiin ilmastosopimuksen merkiksi,
heitimme ministeri Tiilikaisen kanssa salissa ylävitoset.
Millainen on pienen Suomen asema kansainvälisissä
ilmastoneuvotteluissa?
Suomi on ennen kaikkea EU:n jäsenmaa ja vaikuttaa EU:n kantoihin.
Kokouksissa Suomi tekee myös pohjoismaista yhteistyötä, ja yhdessä pyrimme olemaan välittäjiä maaryhmien välillä ja mielipidevaikuttajia. Pohjoismaissa on tehty monia asioita hyvin.
Euroopan komission tuoreessa ehdotuksessa Suomen
päästövähennystavoite on 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta.
Mitä mieltä olet tästä?
Ehdotettu prosentti oli kovempi kuin oli odotettu. Taloutemme on
viime vuosina mennyt alaspäin, mutta silti meille asetettu tavoite
oli kovempi kuin joillain rikkaammilla mailla. Mutta uskon silti, että
tämän suuruusluokan tavoite saavutetaan kyllä. Vuoteen 2005 verrattuna päästöjä on vähennetty jo 17 prosenttia.
Mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii?
Liikenne ja rakennusten erillislämmitys ovat suurimmat sektorit
päästökaupan ulkopuolella. Sähköautoilu on kasvussa, mutta yksin
sen avulla tavoitteita ei saavuteta tarpeeksi nopeasti. biopoltto­
aineissa on suuri potentiaali käyttämättä, ja niiden avulla tuloksia
saadaan aikaan nopeasti, enemmän ja halvemmalla.
”Biopolttoaineissa
on suuri
potentiaali
käyttämättä.”
TEKSTI ANNA BROTKIN_ KUVA MARJA VÄÄNÄNEN
3-2016 _ P OLTE _ 29