Cervical Ripening Balloon

Cervical Ripening Balloon
WITH ST YLET
U
Kohdunkaulan kypsytystekniikka
l
S
80ml
S
V
80ml
80
V
l
80m
1 Löysennä asettimen säädettävää kahvaa ja liikuta sitä niin,
että asettimen distaalinen kärki on kohdunkaulan kypsytyspallon
kärjen tasolla.
ml
U
V
U
80ml
S
80m
2 Kiristä kahvaa niin, ettei lanka liiku käsittelyn
aikana. Aseta säädettävä kahva tiukasti siniseen
liitäntäaukkoon, jossa on merkintä S.
3 Käytä tarvittaessa asetinta kohdunkaulan kypsytyspallon kanssa, jotta saat sen kuljetettua kohdunkaulan läpi.
Huomautus: Kun pallo on kuljetettu kanavan läpi, ja kohtupallo on kohdun sisäsuun yläpuolella, poista asetin ennen
katetrin eteenpäin viemistä.
KUVITUKSET LISA CLARK
4 Työnnä kohdunkaulan kypsytyspalloa
kohdunkaulan kanavaan, kunnes molemmat
pallot ovat kohdun kanavassa.
5 Täytä kohtupallo 40 mL:lla keittosuolaliuosta. Kun kohtupallo on täytetty,
vedä katetria takaisinpäin, kunnes pallo rajautuu kohdunkaulan sisäsuulle.
Katso käyttöohjeista lisätietoja Cookin kohdunkaulan
kypsytyspallon ja asettimen käyttämisestä.
6 Vaginapallo näkyy nyt kohdunkaulan ulkopuolella,
ja se täytetään 20 mL:lla suolaliuosta.
7 Kun pallot ovat kohdunkaulan molemmilla
puolilla ja katetri on kiinnitetty paikalleen, lisää
kumpaankin palloon nestettä vuorotellen, kunnes
molemmissa palloissa on enintään 80 mL nestettä.
Ajoita pallojen sijoitus niin, että pallot eivät ole
paikallaan yli 12 tunnin ajan ennen aktiivisen
synnytyksen käynnistämistä.
www.cookmedical.com
© COOK 07/2013 D17631-FI-F