12840/16 1 1. Esityslistan hyväksyminen Lainsäädäntökäsittelyt

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. lokakuuta 2016
(OR. en)
12840/16
OJ CONS 46
ECOFIN 868
ESITYSLISTAEHDOTUS
Asia:
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3488. istunto
(talous- ja rahoitusasiat)
Päivä:
Aika:
Paikka:
11. lokakuuta 2016
klo 11.00
Luxemburg
1.
Esityslistan hyväksyminen
Lainsäädäntökäsittelyt
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)
2.
A-kohtien luettelon hyväksyminen
12841/16 PTS A 72
3.
Petosten torjunta
–
Ehdotus direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta
rikosoikeudellisin keinoin (PIF-direktiivi) – arvonlisäveroon liittyvät näkökohdat
=
Keskustelu
4.
Muut asiat
–
Käsittelyssä olevat rahoituspalvelualan lainsäädäntöehdotukset
=
Puheenjohtajavaltion tiedotusasia
12655/16 EF 288 ECOFIN 844
12840/16
1
FI
Muut kuin lainsäädäntöasiat
5.
A-kohtien luettelon hyväksyminen
12843/16 PTS A 73
6.
Pankkiunionin toteuttaminen
=
Tilannekatsaus
7.
Washingtonissa 6.–9.10.2016 pidettyjen G20-maiden ja IMF:n kokousten jatkotoimet
=
Puheenjohtajavaltion ja komission tiedotusasia
8.
Ilmastorahoitus
–
Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC)
22. osapuolikonferenssin (Marrakesh 7.–18.11.2016) valmistelu
=
Ehdotus neuvoston päätelmiksi
12722/16 ECOFIN 857 ENV 623 CLIMA 128
9.
Vuoden 2016 eurooppalainen ohjausjakso – Saadut kokemukset
=
Keskustelu
12727/16 ECOFIN 858 UEM 302 SOC 580 EMPL 384 COMPET 513 ENV 624
EDUC 311 RECH 280 ENER 342 JAI 786
10.
Yhteinen raportti terveysjärjestelmistä ja julkisen talouden kestävyydestä
=
Komissio esittelee
12735/16 ECOFIN 859 SOC 581 BUDGET 28 SAN 341
+ ADD 1
11.
Muut asiat
–
Baselin pankkivalvontakomitean pankkiuudistusohjelma – viimeisimmän kehityksen
seuranta
=
Komission tiedotusasia
o
o
o
p.m.
Maanantai 10. lokakuuta 2016
klo 15.00
Euroryhmä
Tiistai 11. lokakuuta 2016
klo 9.00
Aamiainen
klo 11.00
Neuvosto (ECOFIN)
12840/16
2
FI