Residens i Tokyo - Konstnärsnämnden

Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90
[email protected] / www.iaspis.se
Arts Initiative Tokyo, (AIT),Tokyo
Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst,
design, konsthantverk och arkitektur – utlyser i samarbete med Arts Initiative Tokyo(AIT) ett
stipendium i Tokyo, Japan.
Vistelseperiod: 15 september - 7 december 2017
Ansökningsförfarande: Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis väljer bland de sökande ut ett antal
kandidater och utifrån detta underlag gör AIT det slutgiltiga urvalet.
Sista ansökningsdag: 20 oktober 2016
Stipendium: Stipendiet omfattar 70 000 kr och avser täcka kostnader för resor och omkostnader under den
tre månader långa vistelsen.
Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Residensets inriktning är framför allt
bildkonst.
Arts Initiative Tokyo, (AIT), är en plattform för initiativ på en konstscen som nu präglas av stora
förändringar och ett ökat publikt intresse. AIT arbetar med bland annat utbildning, seminarier, föredrag,
utställningar och gästateljéer. Många aktiviteter sker i samarbete med andra organisationer.
Iaspisprogrammet har sedan år 2003 ett tremånaders residens vid AIT i Tokyo.
Observera att det inte ingår någon särskild arbetslokal i stipendiet utöver bostaden.
Vid behov kan AIT möjligen hjälpa till att ordna en sådan, men den ingå inte i det stipendium som Iaspis
nu erbjuder.
Mer information om AIT finns här: www.a-i-t.net
Tidigare stipendiater
Jenny Yurshansky (2016)
Fredrik Färg (2015)
Jenny Åkerlund (2014)
Matteo Rosa (2013)
Simon Gärdenfors (2012)
Michael Johansson (2011)
Jakob Simonson (2010)
Bianca Maria Barmen (2009)
Anna Camner (2008)
Andreas Doré/Fredrika Doré (2007)
Magnus Bärtås (2006)
Leif Holmstrand (2005)
Camilla Carlsson (2004)
Marit Lindberg (2003)
Ansökan
Ansökan görs med e-legitimation på www.konstnarsnamnden.se eller på avsedd pappersblankett. Skriv
gärna ansökan på engelska då det slutgiltiga urvalet görs av 1Shantiroad. Ansökan måste vara komplett när
den lämnas in. Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand.
Arbetsprover
Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på representativa verk från de senaste två åren. Gör du din
ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan. Information om vilka filtyper som
godkänns samt storlek på arbetsproverna finns på www.konstnarsnamnden.se/arbetsprover.
Söker du på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med
arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och
storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare
material som t.ex. kataloger och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte.
Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.
För ytterligare information kontakta Louise Dahlgren, 08-506 550 68
Sida 1 av 3 Tokyo, AIT
ANSÖKAN OM RESIDENS I UTLANDET FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER
Sista ansökningsdag 20 oktober 2016
FYLL GÄRNA I ANSÖKAN PÅ ENGELSKA!
1. UPPGIFTER OM SÖKANDE
Fält markerade med * är obligatoriska
Efternamn*
Personnummer*
Postnummer*
Postort*
Land
Telefon
Mobil
Förnamn*
Postadress*
E-post
Webbplats
Ange om du har plus-, bankgiro eller bankkontnummer*
Plusgiro
Bankgiro
Clearingnr
Bankkonto
Kontonummer*
Kön
Kvinna
Man
Annat/inget
Om utländskt bankkonto behöver vi även uppgift om:
IBAN
SWIFT-kod
Ange delområde*
Arkitekt
Bildkonstnär
Fotograf
Illustratör
Textilkonstnär
Textil formgivare
Grafisk formgivare
Övrig formgivare
Konsthantverk:
Glas
Keramik
Silver/metall
Trä
Övriga
Ange utbildning*
Konstnärlig högskola
Skolans namn
Ange nuvarande anställningsform
Annan konstnärlig utbildning
Program/inriktning
Arbetsgivare
Annan utbildning
Examensår/månad
Ingen utbildning
Antal år
Anställningsgrad
Sida 2 av 3 2. ANSÖKAN AVSER
Sammanfattning av ansökan (ange t.ex. syfte och mål, max 400 tecken)*
CV (utställningar, uppdrag, anställningar, etc. i kronologisk ordning)* max 2000 tecken
Sida 3 av 3 Beskrivning av planerat arbete (max 2000 tecken)*
Arbetsprover
Mellan 5 och 10 arbetsprover ska bifogas ansökan. Arbetsproverna måste rymmas inom A4-formatet (du kan
använda flera sidor med en eller flera bilder per sida). Pappersansökningar skannas och tillgängliggörs digitalt för
Iaspis-delegationens ledamöter. Tänk därför på att dokumenten ska vara i stående format för att kunna läsas på
skärmen. Skicka inte in fler bilagor än de begärda.
Villkor
Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till yrkesverksamma konstnärer. Jag
kommer inte vara studerande vid en konstnärlig grundutbildning under stipendietiden. Jag intygar att jag är
stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige. Om jag
beviljas ett stipendium/bidrag förbinder jag mig att använda stipendiet/bidraget i enlighet med vad jag angivit i
ansökan.
Jag är införstådd med att jag måste upplysa Konstnärsnämnden om förutsättningarna förändras och att beslutet i
detta fall kan omprövas.
Jag samtycker till att Konstnärsnämnden behandlar personuppgifter om mig i enlighet med personuppgiftslagen
PuL.
_______________________________________________________________________________
Datum
ort
sökandes underskrift
Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm
www.konstnarsnamnden.se