2016/17:201 Miljökrav vid militärövningar

INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2016-12-15
Besvaras senast
2017-01-20
Till försvarsminister Peter Hultqvist (S)
2016/17:201 Miljökrav vid militärövningar
Aurora är en stor militär övning nästa år, där det kommer delta många styrkor
från andra länder. Enligt EU:s och USA:s olika regelverk finns det en lång rad
kemikalieundantag för militär verksamhet. Varje land har rätt att av nationella
säkerhetsintressen tillåta användning av kemikalier som annars hade varit
förbjudna, till exempel neurotoxisk färg som är radarabsorberande,
antignistkemikalier i flygtankningsbränsle, utarmat uran, ammunition och andra
miljöfarliga ämnen.
Därför vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:
Vad avser ministern att göra för att säkerställa att neurotoxisk färg och andra
miljöfarliga ämnen inte ska spridas mer än absolut nödvändigt under övningen?
Hur kommer ministern att säkerställa att räddningstjänsten har kunskap om och
kompetens för att hantera eventuellt farliga kemikalier vid olyckor?
Kommer ministern också att säkerställa att man till exempel inte målar om
under övningen med i Sverige förbjudna färger, eller inte använder andra
kemikalier som är förbjudna i Sverige?
Hur avser försvarsministern att säkerställa att utländska styrkor blir
informerade om de svenska nationella undantagen och vilka av deras undantag
som inte gäller i Sverige?
………………………………………
Carl Schlyter (MP)
1 (2)
INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Maria Isaksson
2 (2)