2016/17:266 Arbetsmiljön i oroliga förorter

INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-01-27
Besvaras senast
2017-02-17
Till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
2016/17:266 Arbetsmiljön i oroliga förorter
Miljön i många av Sveriges förorter har på senare tid blivit alltmer osäker.
Attacker på polis, bilar som sätts i brand, skadegörelse och en alltmer hotfull
stämning. Detta får följder även för arbetslivet på dessa platser.
Två mobiloperatörer har till exempel tvingats stänga butiker runt om i
Stockholmsområdet efter ett antal rån. Man kan inte garantera säkerheten för
sina anställda. Man nämner som åtgärder att ta in skyddsvakter och att minska
antalet varor i butikerna.
Strax innan nyår gick företagarna i Husby Centrum samman i en protest mot
den senaste tidens rån och inbrott och höll stängt. De berättade att de inte kan
driva sina verksamheter innan problemen är åtgärdade. En butiksägare
berättade att detta innebar stora inkomstbortfall men att det inte är någonting
jämfört med vad de förlorat psykiskt och fysiskt.
Att samhället inte kan garantera säkerheten på vissa platser skapar inte bara oro
i vardagen för dem som bor där utan självklart också en skrämmande
arbetsmiljö för dem som arbetar där.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson:
Avser ministern och regeringen att vidta särskilda åtgärder för att trygga
arbetsmiljön i oroliga förorter?
………………………………………
Erik Andersson (M)
1 (2)
INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Maria Isaksson
2 (2)