PA) Liftkort Skiduthyrning Skidskola B) Familjeområde

v
4
5
2
8
7
A)Liftkort
Skiduthyrning
Skidskola
3
F
B)Familjeområde
Värmestuga
Grillplats
ra
m
ti
d
a
li
C)Restaurang
Lekhörna
ft
1
6
C
9
B
A
P
1)...
2)...
3)Losvängen
4)Rävbacken
5)Järven
6)
Raskars Skog
7)Vargbacken
8)Hermelinen
9)Renen
Mycket lätt
Medelsvår
Lätt
Svår