Logopeder inom skolan

Logopeder inom skolan
Senast uppdaterad den 2 februari 2017
Logopederna arbetar främst konsultativt samt främjande och förebyggande. Uppdraget är att stödja rektorer,
personal, barn/elever och föräldrar genom konsultation/handledning i ärenden kring tal-, språk-, läs- och
skrivsvårigheter.
Logopederna arbetar mot både förskoleklass, grundskola samt grundsärskola men med fokus på förskoleklass, årskurs 1-3 och
grundsärskolan årskurs 1-6.
Publicerad av: Marks kommun