Skruvstycke för finmekaniker FMZ

Skruvstycke för finmekaniker FMZ
Med tving. Av zinkgjutgods. Stadig och säker i arbetsbänk- och
bordstjocklekar upp till max 60 mm. Alternativ, skruvfastsättning.
Genom att kulan kläms från alla håll kan skruvstycket vridas i alla riktningar. 75 mm backar med skydd för ömtåliga arbetsstycken. Spännvidd 70 mm. Vikt 1,6 kg.
Nr 28 608
19