te14d rörelse prov v1

Fysik 1 - E-Prov 1 (15:e April, 2015)
•
•
•
VISA ALLA DINA BERÄKNINGAR och MOTIVERA DINA SVAR!
Tänk på att avvända korrekt antal värdesiffror, rätt enhet och lämplig prefix.
Använd ࢍ ≈ ૚૙ som konstant för alla lämpliga beräkningar.
1. I ett laboratorium rör sig en laddad partikel med konstant hastighet. Den rör sig sträckan 5,0 µm på
tiden 4,0 ps. Ange partikelns hastighet uttryckt i m/s.
(1.10 rör)
2. Hastigheten hos en bil minskar med den konstanta retardationen 1,6 m/s2 från
108 km/h till 72 km/h.
a) Hur lång tid tar den för bilen att stanna?
b) Hur lång sträcka kör bilen under inbromsningen?
3. a) Beräkna accelerationen (storlek och riktning).
b) Beräkna resultaten och den okända kraften.
c) Beräkna massan.
(4.15 Ergo)
4. En kula med massan 2,0 kg påverkas av två krafter enligt figuren.
Beräkna kulans acceleration.
(1.55 KR)
20 N
10 N
5. Galileo Galilei utförde troligen sina fallförsök från den 50 m höga takterrassen på kampanilen i Pisa
(det lutande tornet i Pisa). Hur lång tid tog det för en blykula att falla till marken om man bortser
från luftmotståndet?
(1.44 Acc)
6. Hur stort arbete utförs på tiden 18 s om effektutvecklingen är 2,5 kW?
(1.13 EA)
7. När den levande kanonkulan (med vikten 52 kg) lämnar kanonen har den fått
rörelseenergin 1,4 kJ.
a) Vilken fart har den då?
b) Hur högt far han?
(1.24 EA)
8. Vad har Uranus för g-kraft om man stod på dess yta?
9. En kula som väger 0,50 kg hänger i ett snöre. Kulan förs åt sidan och sedan släpps. När snöret är
lodrätt träffar kulan sidan på en kloss som är i vila. Kula är 2,0 m lägre än pendeln.
a) Hur stor hastighet har kulan när den träffar klossen?
b) Klossen väger 2,5 kg. Vad får den för hastighet efter stöten om pendeln inte rör sig efteråt?
c) Är stöten elastisk? Motivera.
10. En del av en tempografremsa (över ett fallande objekt) visas i nedanstående figur. Tiden mellan två
på varandra följande markeringar är 0,010 s.
Vilken hastighet hade remsan vid tidpunkten t = 0,040 s?
0
Tid (s)
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,060 s
Avstånd
(mm)
0
0,6
0,9
1,5
2,1
4,0
5,9
11. En kloss med massan 200g placeras på ett lutande plan med 18 grader lutning. Den har
friktionstalet µ=0,35.
a) Rita figuren med alla tillhörande krafter.
b) Beräkna alla respektive krafter.
c) Kommer klossen att glida längs planet? Motivera.