Hämta fil

Studieuppgifter rörelse
Namn:……………………………………………………………..
1. En bil kör med hastigheten 60km/h. En motorcyklist som håller farten 100km/h gör en
omkörning
a) Hur stor är motorcyklistens relativa fart framåt i förhållande till bilen?…………………….
2. En båt färdas med farten 5m/s över en flod. Hur lång tid tar överfarten om floden är 150 m bred?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Vad menas med likformig rörelse?……………………………………………………………………..
4. Vad menas med acceleration?…………………………………………………………………………
5. Vad kallas den kraft som håller kvar månen i sin bana?…………………………………………….
6. Figuren visar en kula som är fäst i ett snöre. Kulan slungas runt med konstant fart.
a) Vad kallas den rörelse kulan beskriver?………………………………………………………..
b) Vad kallas den kraft som håller kvar kulan i banan?…………………………………………..
c) Visa i bilden åt vilket håll kulan fortsätter om man släpper snöret.
7. För att en raket ska stanna kvar i en cirkelbana kring jorden måste den minst ha farten 7,9 km/s.
a) Vad händer med raketen om farten är mindre?………………………………………………………..
b) Vad händer med raketen om farten är större än 11,2 km/h?…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Diagrammet visar hur en bils fart har ändrats under en färd som pågått under 4 min. Under vissa
delsträckor har bilens fart varit konstant. Under andra delsträckor har antingen bilen accelererat
eller retarderat,
a) Hur har bilens rörelse varit mellan A och B?…………………………………………………………
b) Hur har bilens rörelse varit mellan B och C?…………………………………………………………
c) Hur har bilens rörelse varit mellan D och E?………………………………………………………….
9. Diagrammet visar hur stor fart ett fritt fallande föremål har efter en viss tid. Avläs hur stor fart
föremålet har efter:
a) 1 sekund………
b) 3 sekunder…….
c) 5 sekunder…….
10. Hur mycket har föremålets fart ökat
a) Under första sekunden……..
b) Under andra sekunden……….
c) Under tredje sekunden…………
d) Kommer farten att fortsätta att öka
hur länge som helst? Motivera
…………………………………………….
…………………………………………….