Inbjudan. - Länsstyrelserna

INFORMATIONSMÖTE
23 MARS 2017
STATSBIDRAG TILL FRIVILLIGORGANISATIONER INOM
INTEGRATIONSOMRÅDET
LÄNSSTYRELSEN I VÄXJÖ
STATSBIDRAG TILL FRIVILLIGORGANISATIONER INOM
INTEGRATIONSOMRÅDET
TID:
Torsdagen den 23 mars, kl. 16.30-19.30 (inklusive fika)
PLATS:
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8 i Växjö
Varmt välkommen Du som är engagerad i en organisation som har
verksamhet för asylsökande eller nyanlända med uppehållstillstånd till
ett informationsmöte om de statsbidrag som finns för organisationer
inom integrationsområdet.
Fredrik Ottosson och Gisela Andersson, Länsstyrelsen, medverkar med
information om två statsbidrag som är möjliga att ta del av. Ett av dem
kallas statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande. Det införs under
våren 2017 och riktar sig till verksamheter för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd som bor kvar på anläggningsboende. Information lämnas också om bidrag till att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter (även kallat § 37 amedel). Bidraget riktar sig främst till verksamhet som bedrivs av en
kommun och frivilligorganisationer i samverkan. Ansökan görs av
kommunen. Vi berättar också om nyheter inom områdena migration
och integration.
ANMÄLAN görs senast den 19 mars på länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/2017/Sidor/Infor
mationsmöte-om-statsbidrag-till-frivilligorganisationer-inomintegrationsområdet.aspx
Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika!
Varmt välkommen!