Naturskoleföreningen - Svenskt Friluftsliv

1 (2)
Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn
Naturskoleföreningen
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr
Avser bidragsår
200000
2017
Ansökan upprättad av
Namn
E-postadress
Hanna Heurlin
[email protected]
Telefon (dagtid)
Mobiltelefon
0702219908
0702219908
vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:
undervisar elever och lärare utifrån tanken: Att lära in ute
Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks
Naturskoleföreningen är en organisation som stöttar Naturskolor i hela Sverige. Vi har som
mål att det i varje kommun ska finnas en Naturskola som arbetar utifrån vår tanke: Att lära in
ute. Vi har också som mål att påverka pedagoger att bedriva undervisning ute.
Föreningens stöd bygger på att det finns personer som arbetar med att driva projekt, sprida
vår metodik och vårt arbetssätt via - fortbildning för personal i förskolor och skolor,
aktiviteter för elever. Genom att aktivt vistas i naturmiljöer ser vi att eleverna bygger en
naturkänsla, ges möjlighet till nyväckta kunskaper om friluftsliv i olika former samtidigt som
man lär om naturen och den miljö vi behöver bevara. Utomhuspedagogiken främjar även all
inlärning som sker i skolan då eleverna får arbeta med flera sinnen och då läggs kunskapen
i flera minnescentran.
Föreningen välkomnar Naturskolor, Naturum, organisationer, skolor och förskolor samt
enskilda som medlemmar. Alla är välkomna som anammar vår modell för lärande ute.
Genom ett organisationsbidrag skulle vi kunna arbeta än mer riktat mot t ex kommuner som
inte har Naturskola idag. Alla som arbetar för föreningen idag arbetar ideelt vid sidan av sina
tjänster på Naturskolorna. Ett bidrag skulle kunna frigöra tid för ett mer proaktivt arbete för
föreningen för att ytterligare sprida vår metod.
Redan idag har vi några kommuner på gång som planerar att starta Naturskolor och vi ser
en möjlighet att kunna stödja det arbetet och vara än mer delaktiga som förening.
Organisationsbidrag Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
2 (2)
duplicera.nu
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS
ORGANISATIONSBIDRAG Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)