Note

206
T Marcello Giombini 1970
O Lars Åke Lundberg, Anders Frostenson 1973 / Svein Ellingsen 1976 (B) • Nynorsk ukjent
M Marcello Giombini 1970
S Harald Göransson 1976
E
H
C #m
E
G #m
E
A
H
/
(I)€Di - ne
(I)€Di - ne
hen - der er ful - le av
hen - der er ful - le av
E
H
bloms - ter.
blo - mar.
/
Hvem var
Kven var
E
det
det
A
du
du
tenk - te å gi dem
tenk - te å gje dei
E/H
H
til?
til?
E
/
(II)€Mi - ne bloms - ter var pluk - ket til
(II)€Mi - ne blo - mar var pluk - ka til
A
H/A
G #m C #m
F #m
H
Je - sus. Gra - ven fant jeg
Je - sus. Gra - va fann eg
E
H
A
H/A
hal
-
tom. Han var ik - ke
tom. Han var ik - kje
G #m C #m
F #m
der.
der.
E/H H 7
E
/
(I/II)€Hal
-
le - lu - ja,
hal - le - lu - ja,
/
Copyright T og M © Edizioni Fonografiche e Musicali Pro Civitate Christiana
Copyright O © Copyright AF-stiftelsen Psalm och sång, Stockholm (Sv),
© Lars Åke Lundberg (Sv) og © Svein Ellingsen (B)
Copyright S © Cecilia Göransson og Urban Göransson
1
le - lu - ja,
hal - le - lu - ja.
206
Bokmål
2 (I) Dine lepper er fulle av sanger.
Hvorfor denne glede, hvor kom den fra?
(II) Fra den grav der hans legeme hvilte han stod opp, og verden ble fylt med sang.
(I/II) Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
€
3 (I) Dine øyne er fulle av glede.
Si, hva har de sett for å få slik glans?
(II) De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
(I/II) Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
4 (I/II) Nei, det trengs ingen blomster til graven!
Jesus, du stod opp og du bor blant oss!
Våre øyne er til for å se deg.
Hendene er til for å tjene deg.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
€
Nynorsk
2 (I) Dine lepper er fulle av songar.
Kvifor denne gleda, kvar kom ho frå?
(II) Frå den grava der lekamen kvilte –
han stod opp, og verda vart fylt med song.
(I/II) Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
2
3 (I) Dine augo er fulle av glede.
Sei kva har dei sett for å få slik glans?
(II) Dei har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gjev livet meining og ljos kvar dag.
(I/II) Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
€
4 (I/II) Nei, det trengst ingen blomar til grava!
Jesus, du stod opp og du bur blant oss!
Våre augo er til for å sjå deg.
Hendene er til for å tene deg.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.