Halstensen Alfred - Erysipelas-feb.17

Erysipelas
og
nekrotiserande fasciitt
Alfred Halstensen
Infeksjonar i hud og blautvev - Bakteriologi
Aerobe
– stafylokokker - gule (Staf. aureus) eller koagulase negative
– streptokokker - gruppe A, C, G
–
–
–
–
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter
Pasteurella multocida
andre
Anaerobe
–
–
–
–
Propionibakterium acnes
Clostridium perfringens
Clostridium tetani
andre
Institutt for indremedisin
Gruppe A, (C og G)
streptokokker
-sinte på 1800 tallet
-sjeldan død etter 1950 / penicillin
-snille på 1970-tallet
-sinte frå 1988 -------
Institutt for indremedisin
Institutt for indremedisin
Institutt for indremedisin
Institutt for indremedisin
Scarlatina med rød bringebærtunge
og circumoral blekhet
Institutt for indremedisin
Scarlatina
Institutt for indremedisin
Erysipelas med høgraudt erythem og skarp
grense mot normal hud Institutt for indremedisin
Erisypelas - klinikk
•
•
•
•
Feber, frostanfall, «toxemi»
Høgraudt, skarpt avgrensa erytem mot normal hud
Kan ha uskarp grense ved tidligere skadd hud
Kvalme, oppkast, medtatt allmenntilstand
• Leukocytose vanlig
• CRP ofte <100
• Ofte manglar vekst ved bakt us (sår, punktat, blodkultur)
Behandling erysipelas
•
•
•
•
•
•
•
•
Trenger ikke sykehus hvis ikke diff.diagnose alvorlig bløtdelsinfeksjon
Elevasjon av ekstremitet, ro
Penicillin V eller G er førstevalg
Kloxacillin/dikloxacillin ved mistanke om stafylokokker
Per oral behandling ofte nok, eller få dager i.v. i sykehus (i.v. til feberretur og mindre rubor )
Total behandlingstid ca 10 dager, lengre hvis lokale disposisjon (f.eks lymfødem)
Lave doser penicillin V ofte nok i behandlingsuke 2-3
Tromboseprofylakse (lavmolekylært heparin) - spesielt ved infeksjon sentralt i ansikt
Nekrotiserande fasciitt med bleikrosa erythem, ekspanderande og uskarpe grenser
Institutt for indremedisin
mot normal hud. Sterke smerter.
Nekrotiserende fasciitt
Klinisk diagnose
•
•
•
•
•
•
•
feber, frostanfall, toksemi
lokal ofte intens smerte, ømhet
erytem (“dusky”), diffus avgrensing
merk erytemgrensene hver 2.-4. time
ødem, evt hudblemmer, hæmorhagiske blemmer
rask progresjon – ofte innlagt ila 24 timar
sepsis - septisk sjokk - multiorgansvikt
Institutt for indremedisin
Nekrotiserende fasciitt
Videre diagnostikk
•
•
•
•
•
Grampreparat
Dyrkning frå vev, vevsvæske, blod
CRP stig raskt, > 200 mg/L
Kirurgisk eksplorasjon
CT/MR (må ikke forsinke kirurgi)
Institutt for indremedisin
Differnesialdiagnose NF - erysipelas
NF
Erysipelas
Feber, frostanfall, «toxemi»
lokal ofte intens smerte, ømhet
erytem (“dusky”), diffus avgrensing
merk erytemgrensene hver 2.-4. time
ødem, evt hudblemmer, mørke bullae
rask progresjon tross antibiotika
sepsis - septisk sjokk – multiorgansvikt
=
mindre eller lite smerte
høgraudt, skarp grense
=
sjeldan
ofte stopp når antibiotika
sjeldan komplikasjoner
Grampreparat oftast +
Dyrkning blod/sår/punktat ofte +
CRP oftast >100
Kirurgi: nekrose
oftast –
oftast –
oftast <100
ingen nekrose
Institutt for indremedisin
Nekrotiserende fasciitt
Behandling
• Kirurgi: tidleg (diagnostisk, livreddande)
omfattande
gjentatt
hudtransplantasjon
• Antibiotika: penicillin G + klindamycin
evt. AG eller cefotaxim (uklar etiologi)
• Væske- / sjokkbehandling, respirator, dialyse, mm
• IVIG ?
• Hyperbar oksygenering ?
Institutt for indremedisin
Streptokokk myositt har svært
høg dødlighet.
Utfordrande diagnose, sterke
smerter, men ofte lite å sjå på
huden.
Institutt for indremedisin