Kopi av Lyst til å ta bilder av viktige ting for deg, og samtidig bidra til

Vold skaper frykt og utrygghet.Vold kan være fysisk(f.eks å bli slått,sparket,dyttet),psykisk(f.eks å bli
truet,isolert,mobbet),og seksuell(f.eks at du utnyttes seksuelt,at du tvinges til sex selv om du ikke vil).
ER DU MELLOM 16-20 ÅR,
OG HAR OPPLEVD VOLD,
KRENKELSER ELLER BRÅK
HJEMME? VIL DU BIDRA
TIL AT FLERE FÅR VITE
HVA UNGDOM SYNES ER
VIKTIG I LIVET?
SEKS FOTO, TO
SETNINGER, ETT INTERVJU
Om du vil være med, blir du spurt om å ta
seks bilder med mobilen din av fire tema. I
tillegg håper jeg du vil skrive to setninger
om hva som gjør hvert enkelt bilde viktig for
deg. Når du har tatt bildene finner vi tid og
sted til et intervju om bildene du har tatt.
Alle som deltar i studien er anonyme. MÅLET MED FOTOSTUDIEN
Vil du være med, skriv en epost til Målet er å se på hva som bidrar til
[email protected] Maria Ånonsen jobber
mening, meningsløshet, styrke, trøst
og fremtidshåp hos ungdom
som tidligere har vært utsatt for
vold, krenkelser eller bråk hjemme.
med denne studien. Hun er forsker, og har
blant annet chattet med ungdom om tema
som kan være vanskelige å snakke om.