Søndre Land-Hallen Treningsstevne lørdag 11. mars 2017

SøndreLand-Hallen
Treningsstevnelørdag11.mars2017
Stevnestartkl.12.00
Cirkastarttider
Kl.12.00:60meteralleklasser(20)(deyngsteløperførst)
Kl.12.00–13.30:Kulealleklasser(14)(dropinn)
Kl.12.30:Høydealleklasser(9)
Kl.13.00-14-00:Lengdeu/tilløp(16)(dropinn)
Kl.13.30:Høydeu/tilløpalleklasser(4)
Kl.14.00:Trestegu/tilløpalleklasser(11)