Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plan nr.:
Vedtak nr.:
086.17
Strekning: Hundvåg Sentrum
Sted:
Arbeid som skal utføres:
Stenging av Hundvågveien fra FV 435 med adkomst via Berge Odelseiv
086.17
Stavanger
Entreprenør:
Adresse:
Risa AS
Ansvarshavende:
Odd Magne Haugland
Tlf./e-post: 92807180
Stedsansvarlig(e):
Odd Magne Haugland
Tlf./e-post: 92807180
Postboks 14
Arbeidet utføres
fra dato:
mars
9
2017
Til dato:
30
april
2017
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell:
Skilt nr.:
Ant.:
110
2
560
713
713
4
3
3
713
1
713
3
560
1
527.3
372
3
7
930
1
Skisse:
5
3
Hundvåveien stengt
adkomst via
Berge Odels vei
Følg omskilting
Berge Odelsvei
Sentrum
Sentrum
parkering
Berge Odelsvei
Sentrum
Vegen stengt
utkjørsel via
Berge Odelsvei
Følg omskilting
5
5
Merknader:
1. Loggbok føres
1
Hundvåveien stengt
adkomst via
Berge Odels vei
Følg omskilting
4
2
Berge Odelsvei
Sentrum
Sentrum
parkering
713
713
3
560
x
Politiet
x
Plan og Anlegg
x
AMK
x
Brann
x
Stavanger Parkering
x
Boreal Transport/Kolumbus
x
Renovasjonen
Andre:
Stavanger kommune gjør
oppmerksom på at alle berørte
parter skal informeres om
stenging av Hunvågveien samt
gjøres oppmerksom på hvor
omkjøringsveien går.
372
Vegen stengt
utkjørsel via
Berge Odelsvei
Følg omskilting
8
560
Berge Odelsvei
Sentrum
713
7
110
5
Blankettfordeling:
66
713
527.3
930
Fylles ut av skiltmyndigheten:
Stavanger
Sted
09.03.2017
Dato
Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-183 (Excel)