Generer PDF

MeldingsID: 422263
Innsendt dato:
10.03.2017 10:02
UtstederID:
VASA
Utsteder:
Vasakronan AB
Instrument:
-
Marked:
XOSL,XOAM
Kategori:
ENDRINGER I RETTIGHETENE TIL AKSJER /
VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig:
Ja
Lagringspliktig:
Nei
Vedlegg:
Tittel:
Vasakronan AB - Emission av företagsobligation
Meldingstekst:
Vasakronan AB har den 7 mars 2017 emitterat en
företagsobligation - MTN 519, SEK 390 miljoner med likvid
16 mars 2017 och förfall 16 mars 2020, till fast ränta
0,546%.
Vasakronan AB
För ytterligare information:
Finanschef Thomas Nystedt, tlf. + 46 8 566 205 41
1
Utskriftsdato 24.04.2017