Generer PDF

MeldingsID: 422302
Innsendt dato:
10.03.2017 14:45
UtstederID:
VASA
Utsteder:
Vasakronan AB
Instrument:
-
Marked:
XOSL,XOAM
Kategori:
ENDRINGER I RETTIGHETENE TIL AKSJER /
VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig:
Ja
Lagringspliktig:
Nei
Vedlegg:
Tittel:
Vasakronan AB - Återköp av företagsobligationer
Meldingstekst:
Vasakronan AB har den 7 mars 2017 köpt tillbaka MTN398
med
förfall 31 augusti 2017 SEK 76 miljoner, MTN436 med
förfall
27 mars 2017 SEK 30 miljoner, MTN470 med förfall 1
december
2017 SEK 150 miljoner samt MTN474 med förfall 2 februari
2018, SEK 100 miljoner. Återköpen har likvid 16 mars
2017.
Vasakronan AB
För ytterligare information:
Finanschef Thomas Nystedt, tlf. + 46 8 566 205 41
1
Utskriftsdato 24.04.2017