Bengt Möller CV - Strategisk kommunikation

CURRICULUM VITAE
NAMN
Bengt Olof Möller
FAMILJ
Gift med Ann-Chatrine
Två söner, Mathias född 1983 och Christian född 1986
FÖDD
21 juli 1949
ADRESS
Kristinavägen 25
131 50 SALTSJÖ DUVNÄS
SAMMANFATTNING
Tfn:
08-718 27 56
070-593 91 71
(hem)
(kontor)
Epost:
Epost:
[email protected] kontor)
[email protected](hem)
Konsulterfarenhet som rådgivare kommunikation i eget bolag och
seniorrådgivare på Kreab Gavin Anderson. Tidigare informations- och
kommunikationsansvarig i olika företag på ledningsnivå från 1981-2008.
1993 - 2008
1987 - 1992
1983 - 1987
1981 - 1983
Informationsdirektör
Informationsdirektör
Informationschef
Informationschef
Vasakronan AB
BPA AB
Atlas Copco AB
Nitro Nobel AB
Styrelseerfarenhet som ledamot och ordförande från mindre företag - Eventum, organisation –
Sveriges Informationsförening, event – Stockholm Open, golfklubb Wermdö Golf & Country Club,
kultur tidskriften Opera och Hem & Skola. Dessutom närvarat på samtliga styrelsemöten sedan 1987
som tjänsteman och under sex år som styrelsens sekreterare på styrelsemöten inom BPA och
Vasakronan.
Dessförinnan MBA-utbildning på CEI i Geneve.
Innan och en kort tid efter utbildningen internationell informatör på Sveriges Industriförbund.
Tidigare erfarenheter inkluderar traineearbete på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New
York och olika arbetsuppgifter i ett familjeföretag i Trelleborg.
SPRÅK
Svenska
Engelska
Tyska
Franska
-
modersmål
flytande
något
turistfranska
ERFARENHET
November 2013 - pågående, November 2008 -Augusti 2010
Seniorrådgivare, Bengt Möller Konsult AB
Bolaget arbetar med konsultverksamhet inom information och kommunikation. Bengt Möller som
varit informationsansvarig i olika företag sedan 1981 erbjöds av Vasakronan att vara konsult inom
varumärkesfrågor samt vara rådgivare till ledningen inom information och kommunikation. Ett antal
andra kundrelationer har efter hand etablerats.
September 2010 – Oktober 2013
Seniorrådgivare, Kreab Gavin Anderson
Seniorrådgivare på Kreab Gavin Anderson som är en av världens ledande kommunikationskonsulter
med 400 erfarna konsulter i 25 länder.
Januari 1993 – Oktober 2008
Informations- och kommunikationsdirektör, Vasakronan AB, Stockholm
Informations- och kommunikationsdirektör i Vasakronan AB, ett fastighetsbolag som bildades under
1993 för att ta över huvuddelen av statens fastigheter och som såldes under 2008 till AP Fastigheter.
Mina arbetsuppgifter var inriktade på att från grunden bygga upp en profil för företaget. Ett stort
antal aktiviteter genomfördes för att bygga ett starkt varumärke och skapa en effektiv
kommunikation med kunder, fastighetsbranschen, företagets anställda, massmedia, kapitalmarknad
och politiker. Aktiviteter var bl a varit annonskampanjer, kvalificerad ekonomisk information i
Sverige och internationellt, uppbyggnad av relationer med massmedia, kapitalmarknad och politiker,
interninformation, kundtidning, utveckling av internet och intranet samt sponsring med kvalificerade
seminarieprogram. Jag var också med i Vasakronans grupp för försäljning av företaget med speciellt
ansvar för kommunikationsfrågor.
Vasakronan agerade från starten som ett börsnoterat företag trots att endast del av låneportföljen
varit noterad på Stockholms Fondbörs. Vasakronan genomförde professionella investor relations
aktiviteter som kapitalmarknadsträffar, individuella analytikerträffar och mini road-shows till
London. Företagets utvärderades kontinuerligt bland analytiker på kapitalmarknaden, hos
massmedia och bland politiker. Vasakronan var imageledande på svensk fastighetsmarknad.
Ambitionen med företagets ekonomiska information var mycket hög. Under hösten 2000 fick
Vasakronan pris för Bästa Redovisning bland samtliga svenska företag. Inom fastighetsbranschen har
Vasakronans Årsredovisning blivit uppmärksammad och årligen fått pris för Bästa analys- och
informationsinnehåll. Varje kampanj som genomfrödes belönades inom 100-watts tävlingen för
effektiv reklam. Under 2003 fick Vasakronan utmärkelse för långsiktig varumärkesvård. 2008 fick
Vasakronan det prestigefyllda Stora Informationspriset från Sveriges Informationsförening.
Jag rapporterade till Vasakronans verkställande direktör och var medlem av koncernledningen.
Koncernstab Information bestod av ytterligare två kvalificerade medarbetare. Informationsdirektör
deltog i styrelsens sammanträden.
Maj 1987 - December 1992
Informationsdirektör, BPA AB, Stockholm
Informationsdirektör i BPA AB, ett av Sveriges största byggentreprenadföretag. Mina huvuduppgifter
var företagets profil, interninformation, massmediarelationer, investor relations,
koncernpresentation och sponsring.
BPA hade under 80-talet genomgått en stor förändringsprocess. Min roll de första åren var att
förbereda koncernen för en introduktion på börsens A1-lista, som sedan skedde i december 1990.
Under 1987-1988 genomfördes aktiviteter med syfte att skapa gemensamma mål och värderingar på
chefsnivå i hela koncernen. Under 1989 och 1990 övergick detta i aktiviteter med syfte att involvera
samtliga anställda. Under 1992 inriktades informationsarbetet på att klargöra marknadsutvecklingen
och behovet av neddragningar av verksamheten. Kontakterna med massmedia och kapitalmarknad
var intensiva under hela tidsperioden. Under 1990 fick BPA en 75-wattare för effektiv reklam.
Jag rapporterade till BPAs koncernchef och ansvarade för koncernstab Information som hade mellan
3 och 5 medarbetare. Jag var medlem av BPAs koncernledning och var sekreterare i BPAs styrelse.
Oktober 1983 - Maj 1987
Informationschef, Atlas Copco AB, Stockholm
Informationschef för Atlas Copco AB, ett multinationellt verkstadsföretag med representation i 130
länder. Mitt huvudansvar var att koordinera löpande aktiviteter i informationsfrågor.
Informationsavdelningen var organiserad inom ett konsultbolag och hade under perioden mellan 8
och 25 medarbetare. Mitt ansvarsområde inkluderade företagets profil, interninformation,
massmedia-relationer, investor relations, koncernpresentation, marknadskommunikation samt
ledning av ett antal servicefunktioner som utställningar, film & foto, presentreklam och Atlas Copco
Expo innan de skulle avvecklas.
För 1986 års redovisning fick Atlas Copco pris som Bästa Redovisning bland samtliga svenska företag.
Under de tidigare två åren hade företagets ekonomiska information fått hedersomnämnande i
samma tävling.
Jag rapporterade till koncernchefen i funktionella informationsfrågor och till chefen för
konsultbolaget i administrativa frågor. Jag var adjungerad till Atlas Copco ABs ledningsgrupp.
Januari 1981 - September 1983
Informationschef, Nitro Nobel, Stockholm
Informationschef och medlem av koncernledningen i detta multinationella företag med verksamhet i
ett tjugotal länder. Mitt ansvar inkluderade massmediarelationer, interninformation, företagsprofil,
koordinering av kommunikationsplaner för dotterbolag och joint venture företag, och strategisk
rådgivning till ledningen i informationsfrågor.
Jag rapporterade till Nitro Nobels koncernchef och ansvarade för koncernstab information med 4
medarbetare.
Juli 1976- December 1980
Internationell informatör, Sveriges Industriförbund, Stockholm
Efter ett år som assistent till informationschefen fick jag ansvar för internationella
informationsfrågor. Främst arbetsuppgifterna var utgivning av nyhetsbrev och framtagning av
trycksaker, arrangemang av seminarier och koordinering av industridelegationer. 1978 var jag
arrangör och ledare för en grupp svenska informationschefer på en tvåveckors studieresa i Amerika.
December 1974 - Maj 1976
Marknadsassistent, The Swedish-American Chamber of Commerce, New York, USA
Assistent till Handelskammarens chef med följande huvudarbetsuppgifter: marknadsassistans och
marknadsundersökningar. Från januari 1976 koordinerade jag på heltid industriaktiviteter som
seminarier och konferenser för Sveriges Industriförbund under Kung Carl XVI Gustafs besök i
samband med Amerikas 200-års jubileum. Dessa uppgifter gav mig möjligheter till intressanta
kontakter med representanter för Amerikas näringsliv och politiska administration, samtidigt som jag
fick tillfälle att resa runt i USA.
Januari 1971 - November 1974 (med uppehåll för militärtjänst)
Trelleborgs Mekaniska Verkstads AB, Trelleborg
Detta företag grundades och ägdes av min far tills företaget såldes 1975.
1971/72: främst projekt inom produktion och försäljning med mål att lära sig företaget från grunden.
1973: trainee på Parca Norrahammars exportavdelning. Träningsperioden var indelad i tre delar; på
huvudkontoret i Norrahammar; på dotterbolag i Tyskland och hos agent i England. 1974: arbetade
med TMVs export av värmepannor till Norge och Danmark. Medlem av företagsledningen.
STYRELSEUPPDRAG
Wermdö Golf & Country Club
Styrelsemedlem 2009 -2011, Styrelseordförande 2011 Wermdö Golf & Country Club är en av Sveriges bästa golfklubbar sett till totaltupplevelsen. Banan
har nya greener och delvis ny sträckning. Restaurang, half way house, golf shop, tränare, reception
tillhör Sveriges främsta.
Tidskriften Opera
Styrelsemedlem 2008Tidskriften Opera är den ledande tidskriften om opera och musikal i Sverige. Ett mål är att öka
upplagan och skapa ett större underlag för annonsintäkter till denna prestigefyllda tidskrift.
Stockholm Open AB
Styrelsemedlem 2006-2007, Styrelseordförande 2007-2008
Stockholm Open startade 1969 och har en stark tradition inom tennis och spelades 2008 för 40e
gången. Under min tid i styrelsen ökade omsättningen med 40 % samtidigt som ett eget kapital
byggts upp för att minska risknivån. Stockholm Open ägs av Kungliga Tennisklubben, SALK och
Stockholms Tennisförbund och jag respresenterade KLTK i styrelsen.
Sveriges Kommunikatörer
Styrelsemedlem 2001-2003, Styrelseordförande 2003-2007
Sveriges ledande informatörer är medlemmar I Sveriges Informationsförening. Under min tid i
styrelsen ökade antalet medlemmar från 3 000 till 4800 och intäkterna ökade med 40 %.
Folktandvården i Stockholms län AB
Styrelsemedlem 2001-2002
Folktandvården i Stockholms län ägs av Landstinget I Stockholm.
Eventum AB
Styrelsemedlem 1993-2003
Detta eventföretag var ansvarig för många event bland andra Stockholm Open och Melodifestivalen.
Detta var ett familjeföretag som expanderade kraftigt för att sedan säljas till EMA Telstar.
Svenska Sponsorföreningen
Styrelsemedlem 1992-1996
Hem och Skola i Saltsjöbadens Samskola
Styrelsemedlem 1997-1999
Styrelsemedlem av Hem och Skola och förvaltningsrådet på Saltsjöbadens Samskola .
Hem och Skola i Saltängen och Duvnäs
Styrelsemedlem 1991-1993, Ordförande 1993-1996
Styrelsemedlem och styrelseordförande av Hem och Skola och förvaltningsrådet på Saltängens och
Duvnäs skolor där våra söner hade delar av sin utbildning.
UTBILDNING
Augusti 1979 - Maj 1980
CEI, Centre d’Etudes Industrielles, Geneve, Schweiz
Självsponsrad deltagare i International Management Program (likvärdig med MBA, Masters In
Business Administration) på CEI (senare fusionerad med IMEDE, numera IMD i Lausanne). Detta var
en niomånaders företagsledarutbildning med fokus på internationella affärer. Bland ämnena som
studerades var tonvikten lagd på: internationell marknadsföring, internationella strategier och
affärsinriktningar, företagsekonomi, internationell finans, nationalekonomi och
organisationsutveckling. Utbildning innehöll två studieresor och ett femveckors konsultuppdrag.
Januari 1973 - Juli 1973
The London School of Foreign Trade, London, England
”Certificate in Commerce and Shipping”. Programmet innehöll följande ämnen:
internationell handel, banktjänster, ”shipping law and practise”, marinförsäkring, nationalekonomi,
företagsekonomi, handelsgeografi och handelskorrespondens.
Augusti 1969-December 1970
Ekonomisk Specialkurs, Malmö
En eftergymnasial utbildning med speciell tonvikt på företagsekonomi och marknadsföring.
Augusti 1966 – Juni 1969
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg
Naturvetenskaplig gymnasieutbildning med examen 1969.
ÖVRIGT
IHM, Institutet för Högre Marknadsutbildning, Stockholm
Examinator 1996 på Informatörslinjen.
Lärare i Strategisk Information 1995, 1996, 1997
PROFESSIONELLA MEDLEMSKAP
Sveriges Kommunikatörer
Styrelsemedlem 2001-2003, Styrelseordförande 2003-2007
Stockholms Juniorhandelskammare (Jaycees)
Styrelsemedlem 1977 och 1978, Presidential Award 1981
PERSONLIGT
Född i Trelleborg
Erfarenheter inkluderar resor privat i USA, Asien, Afrika, Latinamerika och Europa.
Personliga intressen inkluderar tennis, golf och opera.
REFERENSER
Lämnas på begäran