Generate PDF

MeldingsID: 418139
Innsendt dato:
18.01.2017 13:41
UtstederID:
VASA
Utsteder:
Vasakronan AB
Instrument:
-
Marked:
XOSL,XOAM
Kategori:
OBLIGASJONSHENDELSER
Informasjonspliktig:
Ja
Lagringspliktig:
Nei
Vedlegg:
Tittel:
Vasakronan AB - Återköp av företagsobligation
Meldingstekst:
Vasakronan AB har köpt tillbaka MTN452 SEK 500
miljoner med förfall 3 februari 2017, likviddag 24
januari 2017.
Vasakronan AB
Stockholm, 2017-01-18
För ytterligare information:
Finanschef Thomas Nystedt, tlf. + 46 8 566 205 41
1
Utskriftsdato 23.01.2017