Identifiera hinder och prioriteringsmatris

Identifiera hinder



Identifiera vad som idag hindrar er från att vara i önskat läge.
Diskutera sedan hur ni tar er förbi dessa hinder.
Diskutera igenom alla idéer och lägg in dem i en prioriteringsmatris (se nästa
sida).
HINDER
Vad är det som gör att ni INTE befinner er i
önskat läge idag? Vad hindrar er?
IDEÉR
Hur ska ni komma förbi dessa hinder?
Skriv ner minst fem hinder som står i vägen
för ert förbättringsarbete?
Ta fram idéer eller lösningsförslag till varje
hinder.
1
Prioriteringsmatris
Analysera era förslag till åtgärder utifrån hur stora resurser de kräver för att
genomföras och hur stor effekt de har när det gäller att ta er förbi hindren. Låg
resursinsats i kombination med stor förbättring ger effektiv förändring.
2