valkrets 10.

VALKRETS 10.
Gabriella Bengtsson, 24 år, Malmö
(presentation saknas)
Ulrika Eriksson, 46 år, Värnamo
(presentation saknas)
Henrik Lindberg, 39 år, Söderhamn
Medlem i DHR-avdelningen i: är medlem genom FKV (föreningen för kortvuxna).
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: adjungerad i förbundsstyrelsen
1