VALKRETS 3. Anders Berglund, 62 år, Nynäshamn Medlem i DHR

VALKRETS 3.
Anders Berglund, 62 år, Nynäshamn
Medlem i DHR-avdelningen i Nynäshamn - Haninge.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ordf i Stockholms län samt ordf i
Nynäshamn-Haningeavdelningen. Invald i DHRs Revisorspool.
Min hjärtefråga inom DHR är: att kunna leva ett värdigt liv – trots
funktionsnedsättningen.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag anser att engagemanget i DHR är endast
roligt, utvecklande och om våra medlemmar visste hur mycket man kan påverka
skulle det vara kö till uppdragen.
Yvonne Björkman, 55 år, Sundbyberg
Medlem i DHR-avdelningen i Sundbyberg.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ordförande i DHR Sundbybergsavdelningen,
ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, ledamot i DHR Stockholms läns distrikt,
samverkansråd i landstinget m.m.
Min hjärtefråga inom DHR är: Mänskliga rättigheter, som tex arbete, personlig
service, personlig assistans, och tillgänglighet.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag brinner för ett samhälle för alla, där ingen
ställs utanför. Har arbetat aktivt i DHR sedan jag var mycket ung. För mig som har
egen erfarenhet av att leva med en rörelsenedsättning är det viktigt både i DHR och i
mitt yrkesliv.
Nisse Duwähl, 48 år, Skärholmen
Medlem i DHR-avdelningen i Stockholm.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ordförande Stockholmsavdelningen
Min hjärtefråga inom DHR är Demokrati
David Hansson, 39 år, Järfälla
Medlem i DHR-avdelningen i Stockholm.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: inga just nu förutom valberedare i Stockholms
läns distrikt.
Min hjärtefråga inom DHR är: personlig assistans/pers.service/allas lika värde.
Bemötandefrågor.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Tror på att vägen framåt är bra samarbete, att
lyssna på varandras idéer. Tycka om våra medmänniskor. Se det stora och jobba ditåt
Ingela Larsson, 47 år, Skarpnäck
Medlem i DHR-avdelningen i Stockholm.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ledamot i DHR UNG:s styrelse 1989-1995 och
ledamot i DHR Stockholms läns distrikt under många år och haft flera uppdrag. Bl.a.
SL:s handikappråd, Vaxholmsbolagets samråd och vägverket. Jag har även varit
ledamot i DHR Botkyrka-Salemsavdelningen.
Min hjärtefråga inom DHR är: Jag är främst intresserad av den fysiska
tillgängligheten och familjefrågor då speciellt att ha barn och ha en egen
funktionsnedsättning.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag har varit medlem i DHR sen 7 års ålder. Jag
har haft olika anställningar inom Unga Rörelsehindrade och DHR; för närvarande är
jag anställd på DHR Stockholms läns distrikt.
Magnus Lindmark, 56 år, Bromma
(presentation saknas)
Liza Syeda, 37 år, Norsborg
(presentation saknas)
Anna Westerberg, 45 år, Täby
(presentation saknas)