VALKRETS 1. Inger Andersson, 70 år, Bräcke Medlem i DHR

1
VALKRETS 1.
Inger Andersson, 70 år, Bräcke
Medlem i DHR-avdelningen i Östersund.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR:
Sekreterare i DHR Jämtland Härjedalen f.n. men kommer att avsluta det uppdraget
i samband med årsmötet, av hälsoskäl.
Min hjärtefråga inom DHR är : Alla människors lika värde oberoende av
funktionshinder, etnicitet och ställning i samhället.
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
Har under hela mitt yrkesliv arbetat inom vård och omsorg, äldre och
funktionshindrade, både som vårdare/skötare och som chef och handläggare inom
socialtjänsten.
Annelie Arnesdotter, Kiruna, 58 år
Medlem i DHR-avdelningen i Kiruna.
Jag har annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Vice ordförande i DHR Kirunaavdelningen.
Min hjärtefråga inom DHR: tillgänglighet, människors lika värde. Samhällets
värdegrund vad gäller nykomna till Sverige med funktionshinder. Förståelse för
funktionshindrade i dagens hårdnande samhälle. Öppenheten att kunna vara
Annorlunda än vedertagna samhällsregler. Kort sagt: jag vill se ett öppnare samhälle
med bättre värderingar.
Laila Axelsson, 77 år, Hedemora
Medlem i DHR-avdelningen i Hedemora.
Jag har nedsatt rörelseförmåga och annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: ordförande i DHR Hedemoraavdelningen.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag är pensionär, har arbetat som undersköterska
i åldringsvård. Bor ensam, är ordförande i Hedemora DHR, är aktiv i
föreningsarbetet, är med i KHR, leder cirklar med ABF. Blir det tid över så syr jag.
2
Viola Casselbrant, 57 år, Borlänge
Medlem i DHR-avdelningen i Säter.
Jag har ingen funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Distriktsordförande Dalarna, kassör Säter,
firmatecknare DHR Mora.
Min hjärtefråga inom DHR är: Jämlikhet, delaktighet.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Många års engagemang i DHR Dalarna.
Erland Dahlin, 72 år, Umeå
(presentation saknas)
Christina Jaako, 76 år, Stora Skedvi
Medlem i DHR-avdelningen i Säter.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ordförande i Säteravdelningen, vice
ordförande i Dalarnas läns distrikt.
Min hjärtefråga inom DHR är: Tillgänglighet, LSS och med tonvikt på assistans.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag är änka med fyra barn, sex barnbarn och ett
barnbarnsbarn. Arbetar så mycket jag hinner och orkar med DHR. Mina främsta
fritidsintressen är natur, trädgård och vävning. Sommartid åker jag gärna på
småvägar med min elscooter.
Carina Moen, 56 år, Åre
Medlem i DHR-avdelningen i Västjämtland.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Sekreterare i Västjämtlandsavdelningen,
ledamot i Jämtlands läns distrikt. Är med i arbetsmarknadsnätverket.
Min hjärtefråga inom DHR är: Tillgänglighet, arbetsmarknad och rehabilitering.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Arbetat med flera olika Tillgänglighetsprojekt.
Ledamot i kommunens Råd för funktionshinderfrågor. Ryggmärgsskadad i vuxen
ålder. Rullstolsburen förälder. DHR-medlem 1997.
3
Eivor Pamryd, 70 år, Hedemora
Medlem i DHR-avdelningen i Hedemora.
Jag har nedsatt rörelseförmåga och annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Valberedare
Min hjärtefråga inom DHR är: att finna lösningar på att komma fram och få hjälp
med mycket.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Är föreningsaktiv.
Tomas Rönnblom, 43 år, Skellefteå
Medlem i DHR-avdelningen i Skellefteå
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Styrelseledamot i DHR Skellefteå samt
styrelseledamot i DHR Västerbotten
Min hjärtefråga inom DHR är: Tillgänglighet
Sam-Olof Samin, 65 år, Boden
Medlem i DHR-avdelningen i DHR Boden.
Jag har nedsatt rörelseförmåga och annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ordf. DHR Bodenavdelningen i 10 år, ordf.
DHR Norrbotten.
Min hjärtefråga inom DHR är: Vara med och skapa livskvalitet för våra medlemmar.
En livskvalité utifrån var och ens förutsättning och definition.
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
I arbetslivet jobbade jag som major på I 19 i Boden. Jag har haft en flera
förtroendeuppdrag genom åren.
Min diabetes, hjärtproblem och stroke har gett mig nedsatt rörelseförmåga. Detta
medförde att jag började engagera mig i DHR. Uppdrag se ovan.
Förståelsen för att det finns mycket att göra för att vi skall erhålla ett samhälle för
alla, har medfört att jag känner mycket för de förtroendeuppdrag som jag har.
Att jag fått möjligheten att dela min kärlek med andra, uppskattar jag och tackar för.