valkrets 9.

VALKRETS 9.
Hans Emanuelsson, 67 år, Klippan
Medlem i DHR-avdelningen i Helsingborg
Jag är anhörig till person med funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Sekreterare
Min hjärtefråga inom DHR är de orättvisor som har kommit under senare tid.
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
Gift med Birgitta 3 barn, 8 barnbarn. Varit mycket socialt engagerad under minst 40
år. Jag brinner för handikapprörelsen, blev detta ännu mer sedan min hustru fick
diagnosen MS för 7 år sedan. Är också engagerad i Neuroförbundet.
IngBritt Gustafsson, 73 år, Lund
Medlem i DHR-avdelningen i DHR i Lund.
Jag har annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: ordförande DHR i Lund, Kassör DHR Skåne
läns distrikt.
Min hjärtefråga inom DHR är: tillgänglighet – färdtjänst – allt för våra medlemmar
skall trivas på våra möten.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Har egen redovisningsfirma sedan 20 år tillbaks,
känner själv att jag tar på mig ett stort ansvar när det gäller våra medlemmar.
Anordnar resor och samkväm för våra medlemmar vilket alltid är mycket
uppskattat.
Nils Johansson, 74 år, Malmö
Medlem i DHR-avdelningen i Malmö.
Jag har annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Revisor i DHR Malmöavdelningen sedan 1994
och i DHR Skåne läns distrikt sedan sammanslagning av de två Skånelänen.
Min hjärtefråga inom DHR är: att ställa upp för de funktionsnedsatta samt
tillgänglighet gator torg samt nybyggnation.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Har levt med en funktionsskadad fru i 41 år
innan hon avled i mars 2015. Har varit medlem sedan 1988. Varit sammankallande i
olika kommittéer: fest, utflykt och valberedning. Har hand om vår
Bingolottoförsäljning.
Jan Nilsson, 76 år, Lerberget
Medlem i DHR-avdelningen i Höganäs.
Jag har ingen funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Jag är avdelningens Kassör.
Christer Oscarsson, 72 år, Häljarp
Medlem i DHR-avdelningen i Landskrona
Jag är anhörig till person med funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag: kassör och vice ordf. i Landskrona avd. samt vice
ordf. i DHR Skåne Läns Distrikt
Min hjärtefråga inom DHR är: tillgänglighetsfrågor
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
Har lång erfarenhet av styrelsearbete och förutom mitt engagemang i DHR är jag
sedan mer än 20 år kassör i en samfällighetsförening. Är även revisor i en
bostadsrättsförening.
Bengt Silfverstrand, 75 år, Viken
Medlem i DHR-avdelningen i Höganäs.
Jag har annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ordförande i DHR Skåne läns distrikt och
DHR Höganäsavdelningen.
Min hjärtefråga inom DHR är: Tillgänglighet i hela samhällsmiljön. Skärpning av
diskrimineringslagen.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Har i 45 år aktivt deltagit i ett folkrörelsearbete
för ett samhälle tillgängligt för alla, varav 26 år som riksdagsledamot. Inventerar
tillgängligheten genom s.k. ”stadsvandringar”.