Uppgifter i utställningen Winter Games

UPPGIFTER PÅ PLATS
Winter Games
- skolår 6-8
Winter Games
Uppgifter i utställningen Winter Games
Eleverna kan utföra uppgifterna antingen i små grupper eller parvis. Uppgiften kan
också delas upp så att hälften av eleverna gör till exempel de fyra första uppgifterna
och den andra hälften gör de fyra senare uppgifterna. Då ska ni gärna tillsammans
diskutera i skolan vad ni har lärt er av uppgifterna. Varje par eller grupp kan berätta
om en uppgift.
Uppgift 1 - Kraft och acceleration
Leta reda på slalommaskinen i utställningen och prova på att göra svängningar från
sida till sida.
När använder åkaren sina egna krafter för att öka farten?
……
Vid start
……
Under åket
På vilket sätt påverkar tyngdkraften åkaren?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kör hårt och
lycka till!
Winter Games
Uppgift 2 - Precision och strategi
Läs instruktionerna till stationen ishockey. Välj ett spel på skärmen och
turas om med att skjuta. Alla i gruppen ska få prova.
Vilka skott går oftast i mål?
……
Slagskott
……
Dragskott
……
Handledsskott
Uppgift 3 - Skidvallning
Gå till vallningsrummet som finns på plan 3 nära den branta klätterväggen.
Gör vallningstestet och se vem som får den bästa tiden.
Vilken inverkan tror du att vallning har på skidorna?
________________________________________________________
Ropen
skalla,
valla för
alla!
Winter Games
Vad kallas den kraft som gör att skidorna inte glider framåt?
________________________________________________________
Uppgift 4 - Puls, hjärta och lungor
Prova på skidskytte och be en kompis eller lärare att hjälpa er med
pulsmätningen.
Ta pulsen både före och efter prestationen
Prova på skidskytte två och två.
ELEVENS NAMN
PULSEN FÖRE
PULSEN EFTER
Hur tror ni att skytteprecisionen påverkas av att man är andfådd?
________________________________________________________
Vilopulsen är lägre om du tränar och är i bra kondition. Vad tror du att
det beror på? Kryssa för de påståenden som du tror är rätt.
……
Blodkärlen utvidgas, syns ovanpå musklerna och transporterar mer blod
……
Hjärtmuskeln blir starkare och kan pumpa mer blod med varje slag
……
Lungorna utvidgas och syreupptagningsförmågan blir bättre
Winter Games
Uppgift 5 - Energi och acceleration
Läs reglerna till curlingbanan. Observera hur curlingstenarna rör sig när de
rör vid varandra. Placera en curlingsten på banan nära boet och skjut iväg
en annan sten mot den.
Vad händer när den sten som är i rörelse (glidande stenen) träffar mitt
på den sten som är på banan?
________________________________________________________
________________________________________________________
Vad händer när den sten som är i rörelse (glidande stenen) träffar i sidan på den sten som är på banan?
________________________________________________________
________________________________________________________
När har den glidande stenen högsta fart?
________________________________________________________
________________________________________________________
Winter Games
Uppgift 6 - Kommentatorsbåset
Leta reda på kommentatorsbåset. Titta på orden nedan, känner ni igen
dem? Om något ord är obekant kan ni fråga er lärare eller någon från de
andra grupperna vad det betyder. Välj ett tema och använd de givna orden
till videofilmerna.
TEMA 1TEMA 2TEMA 3
BalansFriktionEnergi
KoordinationStyrkaLägesenergi
PulsAccelerationRotation
ReflexFartVikt
Uppgift 7 - Kroppen och kroppsrörelser
Läs instruktionerna till stationen Freestyle där man ska röra sig längs de
orange fotspåren. Ta er igenom banan och välj fem egenskaper som ni använde.
Välj bland följande egenskaper:
Winter Games
Uppgift 8 - Piruett
Prova på konståkning. Snurra runt stången eller använd den lilla blå plattan
som skridsko.
Ta först fart och dra sedan in armarna och benen nära kroppen.
Vad händer?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Vilket fysikaliskt fenomen handlar det om?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Hoppas ni
lärde er en
massa nytt!