Före besöket i Winter Games

INFÖR BESÖKET
Winter Games
Winter Games
Inför besöket till Winter Games
Winter Games är en utställning där du och dina elever kan prova på fartfyllda
vintersporter och samtidigt lära sig om bland annat sporters historia, den
egna prestationsförmågan och de fysikaliska fenomenen i idrotten.
Det här är ett material till lärare som vill förbereda sig och sina elever innan besöket till utställningen Winter Games. Materialet innehåller elevuppgifter,
tips och inspiration att göra i på skolan. Vid varje uppgift anges målgrupp, men
många av uppgifterna kan anpassas även till andra målgrupper.
Uppgifterna och besöket på utställningen anknyter till följande skolämnen:
■■
idrott och hälsa
■■
biologi
■■
fysik
■■
svenska
■■
historia
■■
bild
Kör hårt och
lycka till!
Winter Games
1. Vintersport som underhållning
Årskurs 1 - gymnasiet
Mål:
Eleverna får bekanta sig med sportreferat som textgenre och lära sig
identifiera dess kännetecknande drag samt själv sammanställa en
text i samma genre.
Utrustning för läraren: dator och stor skärm/vitaduken, utskrifter av
tabellerna nedan, sax.
Utrustning för eleverna:
Penna och papper, ev. pekdatorer.
Instruktion:
Ge eleverna i uppgift att i grupper diskutera oförglömliga vintersportnyheter och den svenska vintersportens finaste stunder. Gå tillsammans igenom vilka nyheter och sportminnen grupperna kommit
fram till och titta på någon eller några av dem, t.ex. på SVT:s öppna
arkiv: https://www.oppetarkiv.se/etikett/genre/Sport/
Välj gärna filmer och sporthändelser från dessa idrottsgrenar eftersom de finns med i utställningen Wintergames:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
KONSTÅKNING
BACKHOPPNING
KÄLKSPORT
SKIDSKYTTE
SNOWBOARD
ISHOCKEY
SLALOM
CURLING
Winter is
coming!
Winter Games
Övning 1
När ni tittat på filmerna från SVT:s öppna arkiv, fokusera på sportkommentatorns språkbruk och tonfall. Be eleverna att plocka sporttermer eller roliga uttryck ur referatet och skriva upp dem. Diskutera
med andra elever vilka genretypiska drag de hittar. Analysera tillsammans de sätt på vilka sportkommentatorns språkbruk och tonfall
avviker från en nyhetsuppläsares eller redaktörs språk och sätt att
tala.
Övning 2
Titta på en annan lämplig videosnutt om en vintersport och låt eleverna skriva ett sportreferat till den. Eleverna kan arbeta i par eller
små grupper och de ska använda sig av de termer och andra genretypiska uttryck som de samlat in från övning 1. Titta först igenom filmen
utan ljud, för att inte referatet ska påverka elevernas egna alster.
Övning 3
Läs upp referaten för klassen eller gruppen – kom ihåg inlevelsen och
det rätta tonfallet! Om ni har tillgång till lämplig utrustning, kan ni
spela in referaten och spela upp dem för resten av klassen.
eta upp installationerna nedan och svara på frågorna.
Gymma din hjärna
för att bli ännu
påhittigare!
Winter Games
2. Vintersporter
Årskurs 1 - 9
Mål:
Eleverna får fundera på olika vintersporter och tänka över sitt eget
förhållande till dem och slutligen göra upp en plan för utställningsbesöket.
Utrustning:
Penna och papper.
Hur många sportgrenar kan du komma på?
Eleverna funderar parvis eller i grupper på så många vintersporter de
kan komma ihåg och skriver ner dem. De har 3 minuter på sig. Skriv
sedan upp alla grenar på tavlan/skärmen. Ni kan komplettera listan
med de grenar som ingår i Wintergames (se listan i slutet). Presentera
kort och förklara eventuella främmande grenar (t.ex. curling, yukigassen). Den grupp som kommit ihåg flest grenar utses till vinnare
och belönas med en applåd i bästa vintersportsanda.
Erfarenheter av vintersport och drömmar
Undersök vilka grenar som är populära, intressanta eller nya för eleverna. Etablera en rät linje genom klassen, t.ex. från hörn till hörn.
Markera ändarna med skyltar med orden ”ja” och ”nej”. Läraren ställer
en fråga eller påstående och eleverna reagerar genom att ställa sig på
linjen på det ställe som motsvarar deras åsikt.
Exempel, påståenden:
■■
Jag har spelat ishockey. /Jag har tränat konståkning/Jag har åkt snowboard.
■■
Jag gillar skidåkning/curling/slalom/backhoppning osv. (Eventuellt kan eleverna separat ta ställning till om de gillar att själv utöva sporten eller att titta på den.)
■■
Jag skulle vilja prova på störtlopp/kälkåkning/skidskytte/
yukigassen osv.
Winter Games
Planera utställningsbesöket
Varje elev gör upp en plan för vilka grenar hen vill pröva på under besöket på Tekniska museet. Mer information om de olika grenarna finns
på Tekniska museets webb:
https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/winter-games/
Efter besöket får eleverna återkoppla till sina planer och berätta i
mindre grupper vad de har lärt sig och upplevt på utställningen.
Winter Games
3. Sportminnen
Årskurs 1 - gymnasiet
Mål:
Eleverna tänker på sina egna vintersportupplevelser och får ta del av
vad andra har varit med om. De lär sig att identifiera och namnge sina
egna och andras styrkor. Uppgiften ger också eleverna möjlighet att
ge utlopp för kreativitet, uttrycka sig själva, träna lyhördhet och utveckla sina färdigheter att arbeta i grupp.
Utrustning:
Kartong, papper i olika färger, pennor, färger, pysselmaterial av olika
slag och möjlighet att vid behov skriva ut digitala bilder.
Instruktion:
Be eleverna att ta med sig en bild av sig själv till skolan med någon
koppling till en vintersport. Bilden kan vara i digital form eller en
utskrift, enligt lärarens direktiv. Om eleven inte har en lämplig bild
eller inte vill visa en sådan bild, kan hen ta med sig en bild av en vintersport som hen gillar eller skulle vilja prova på.
Dela in klassen i grupper på 3–5 elever. Varje elev får presentera sin
bild för gruppen och berätta om de känslor och upplevelser som anknyter till bilden. De övriga respekterar den som berättar och koncentrerar sig på att lyssna. Kom tillsammans överens om det är tillåtet
att kommentera andras bilder. Om ni beslutar att tillåta kommentarer, är det tillåtet att säga bara positiva saker om bilderna (både den
egna och andras). Det här är synnerligen viktigt, för bilderna och
minnena kring dem kan vara mycket personliga. Samtidigt får eleverna öva sig på att säga positiva saker (som styrkor och färdigheter) om
varandra och om sig själva.
Bilderna kan fogas till ett gemensamt collage. Grupperna får först
fundera på om deras bilder har något gemensamt tema, t.ex. en
sportgren, färg eller stämning. Sedan ska de ge collaget en rubrik som
beskriver gruppens ”Wintergame-team”. Ett collage är ett konstverk,
och därför är det tillåtet att bearbeta det med hjälp av exempelvis
papper i olika färger, målarfärger, tuschpennor, tyg eller bilder som
passar in i temat.
Hoppas ni
lärde er en
massa nytt!
Winter Games
De färdiga arbetena sätts upp på väggen i klassrummet. Grupperna
presenterar sina alster för varandra. Alternativt kan klassen skapa ett
gemensamt collage.
Sportgrenarna i utställningen Winter Games
■■
skidskytte
■■
konståkning
■■
curling
■■
kälksport
■■
slalom
■■
backhoppning
■■
störtlopp
■■
ishockey
■■
snowboard
■■
freestyle
■■
snöbollskastning (yukigassen)
Winter is
coming!