Elevuppgifter till Winter Games, årskurs 1-5

UPPGIFTER PÅ PLATS
Winter Games
- skolår 1-5
Winter Games
Uppgifter i utställningen Winter Games
Eleverna kan utföra uppgifterna antingen i små grupper eller parvis. Uppgiften kan
också delas upp så att hälften av eleverna gör till exempel de fyra första uppgifterna
och den andra hälften gör de fyra senare uppgifterna. Då ska ni gärna tillsammans
diskutera i skolan vad ni har lärt er av uppgifterna. Varje par eller grupp kan berätta
om en uppgift.
Uppgift 1 - Muskler och ansträngning
Leta efter världens brantaste pist på utställningen. Klättra upp för backen och glid
sedan ner igen.
Vilken del av kroppen använder ni mest i åket?
……
Armarna
……
Benen
……
Magen och ryggen
Vad kändes svårt på vägen upp?
……
Kontrollera sin rädsla
……
Hålla balansen
……
Andas
Kör hårt och
lycka till!
Winter Games
Uppgift 2 - Muskler och kondition
Pröva parvis på skidskytte.
Vilka muskler använder ni mest i den här aktiviteten?
……
Armarna
……
Benen
……
Mag- och ryggmusklerna
Vad ska du göra för att träffa mitt i måltavlan?
……
Fokusera
……
Andas lugnt
……
Annat, vad?
Extra kul på
denna sida,
tycker jag!
Winter Games
Uppgift 3 - Kroppen och kroppsrörelser
Titta på filmen till träningsbanan för freestyle, den visar hur man ska röra
sig längs de orange fotspåren. Ta er i genom banan och välj fem egenskaper
som ni använde mest.
Välj bland följande egenskaper:
Gymma din hjärna
för att bli ännu
påhittigare!
Winter Games
Uppgift 4 - Precision och strategi
Bekanta er med stationen där man tränar curling. Spela två omgångar
curling med en annan grupp. Varje spelare skjuter iväg curlingstenen en
gång per omgång. Det lag vinner vars sten ligger närmast boets centrum.
Uppgift 5 - Muskler och kondition
Gå till slalommaskinen och pröva att göra svängningar från sida till sida.
Vilka muskler använder ni mest i den här aktiviteten?
……
Armarna
……
Benen
……
Mag- och ryggmusklerna
Vad händer när du sviktar med knäna?
……
Det blir lättare att åka slalom
……
Det blir svårare att åka slalom
Winter Games
Uppgift 6 - Kroppen och kroppsrörelser
Prova på konståkning.
Välj övningar på skärmen.
Försök göra efter rörelserna.
Vilka egenskaper ska en konståkare ha?
Välj fyra av de följande egenskaperna som ni anser är viktigast.
Winter Games
Uppgift 7 - Precision och strategi
Ishockey. Välj ett spel på skärmen och turas om med att skjuta. Alla i gruppen
ska få prova.
Hurdana skott går bäst i mål?
……
Låga
……
Höga
Uppgift 8 - Samarbet
Bygg ihop igloon tillsammans med en annan grupp. Fundera på:
Hurdan ska snön vara för en igloo? Kryssa för de alternativ som passar bäst.
……
Torrsnö
……
Rimfrost
……
Snömodd
……
Kramsnö
Hoppas ni
lärde er en
massa nytt!