Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: Skifte 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
86
Hkl
(Skikt)
SI
S3
T18
Virkesförråd
ha
123
avd
Mål
klass
443 PG
Trädslag
TGLBÄ
Med
diam
cm
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Torvmark
Varier bonitet
Olikåldrigt
Ingen åtgärd
Gallring (A)
3
30
1
25
Åtgärd
Alternativ
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
3,1
iii
1
3,7
(-0,1)L
2
0,8
3
3,8
(-0,1)L
36
G1
G32
191
707 PG
0X000
18
Odlingsspår
Rösen
Sista Gallring
5
0,9
36
G1
G32
83
75 PG
90100
20
Rösen
Ingen åtgärd
6
6,3
(-0,1)L
126
S2
F24
204
1265 PG
10441
32
Ädellöv enligt lag
Framtida lövdominans
Odlingsspår
Nyligen genomhugget
Luckhuggning
3
20
280
4,1
ii
7
1,6
116
S3
E22
92
147 NS,b 01306
25
Odlingsspår
Höga naturvärden
Ädellöv enligt lag
Olikåldrigt
Naturvårdshuggning
3
10
16
2,1
i,iii
8
0,4
66
S2
G32
392
157 PG
30
Odlingsspår
Rösen
Föryng avv
Plantering (F)
1 100
1
157
1,8
9
0,4
10
1,0
(-0,2)2L
66
S2
B20
72
1
1
1
46
0,4
ii,iii
11
0,6
(-0,1)L
76
S3
G30
206
6,4
i
81100
25
N
ä
r
Beskrivning
Mosse
0X000
177
9,4
6,1
Inäga
00X00
22
Delv försumpat
Olikåldrigt
Avdrag: myr
Föryng avv
Plantering (F)
Markberedning (F)
103 NS,b 07300
28
Höga naturvärden
Ingen åtgärd
58 PG
80
Utskriven: 2017-03-07
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: Skifte 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
Mål
klass
Trädslag
TGLBÄ
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
ha
avd
12
7,0
(-0,6)L
96
S2
T26
266
1702 PG
72100
32
Olikåldrigt
Nyligen genomhugget
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
1
1
90
1532
1,2
ii
13
2,5
66
G2
T20
144
360 PG
X0000
22
Varier bonitet
Torvmark
Olikåldrigt
Gallring
Ingen åtgärd (A)
3
30
124
3,8
iii
14
0,7
16
R2
G34
80
56 PG
0X000
Gallring
1
35
20
9,2
15
7,1
26
G1
G32
171
1214 PG
0X000
12
Sista Gallring
3
25
415
12,0
16
1,4
56
S1
G32
265
371 PG
0X000
26
Föryng avv
Plantering (F)
Ingen åtgärd (A)
3
3
95
419
5,7
17
2,9
18
4,1
(-0,2)L
41
G1
G32
189
737 PG
18100
19
0,3
6
R2
G30
5
1 PG
03700
20
2,7
(-0,2)L
36
G1
G30
185
463 PG
28000
21
6,6
(-0,9)2L
76
G2
T20
154
878 PG
63100
Förröjt
Mosse
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
Ingen åtgärd
22
10,1
Stormlucka
Röjning
1
30
14
Förberett
Slutröjt
Gallring
3
25
148
9,8
22
Delvis
Varier bonitet
Torvmark
Olikåldrigt
Avdrag: myr
Gallring
Ingen åtgärd (A)
3
25
248
3,7
3,3
iii
Utskriven: 2017-03-07
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: Skifte 1
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Mål
klass
Trädslag
TGLBÄ
Med
diam
cm
Beskrivning
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
inkl tillväxt
% m³sk
Årlig
tillväxt Not ¹
m³sk/ha
22
1,7
(-0,1)L
86
S2
T20
144
230 PG
X0000
25
Olikåldrigt
Blädning
Ingen åtgärd (A)
3
50
129
2,9
23
0,9
(-0,1)L
41
G2
G30
210
168 PG
17200
22
Förröjt
Dikat
Gallring
3
20
42
9,7
24
1,5
(-0,1)L
46
S1
G32
220
308 PG
19000
26
Ingen åtgärd
Föryng avv (A)
3 100
25
2,5
(-0,1)L
16
R2
G30
47
113 PG
0X000
Varier bonitet
Slutröjt
Gallring
3
35
26
4,6
76
S1
T22
103
474 PG
81100
28
Svårföryngrat
Gräsväxt
Olikåldrigt
Ingen åtgärd
Blädning (A)
3
40
27
20,8
(-2,4)2L
86
S3
T16
82
1509 NO,b 90100
20
Torvmark
Olikåldrigt
Avdrag: myr
Ingen åtgärd
28
10,3
pcSKOG
Län: Hallands län Kommun: Hylte Församling: Torup
HÖGSNÄS 1:3 Id: 131501000
ii
10,4
69
7,0
ii
3,2
2,2
i
Mosse
Utskriven: 2017-03-07