Placenta Accreta, diagnostik och handläggning

Centrum för fostermedicin och obstetriksektionen inbjuder till vår
regionutbildningsdag 15 maj 2017 på temat:
Placenta Accreta, diagnostik och handläggning
Internationella föreläsare som medverkar i programet:
Sally Collins, Oxford och Amar Bidhe, St.George’s Hospital, London
Plats: Karolinska Sjukhuset Solna, Lokal: Nanna Swartz
Ingen avgift.
Tid: 15/5 2017 kl: 8.30-16
Anmälan till: [email protected]