skogskarta - LRF Konsult

SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum
Hagsta 4:1 2013
Kungsör
Kungsör
Västmanlands län
2017 - 2026
Pär Jernström
2017-02-27
Huggningsklass
Kalmark/föryngring
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
1:10000
500 m
1:10000
500 m