Untitled

S3
___
18
Åmål
Åmål
Västra Götalands län
2016
Karl Larsson
2016-08-23
Församling:
Kommun:
Län:
Upprättad år:
Planläggare:
Utskriftsdatum:
G1
Ämnebyn 1:2 mfl
G1
___
19
___
20
Fastighet:
SKOGSKARTA
= 2500 m2
S3
G2
___
2
3
16
G1
___
17
4
G1
___
21
G2
___
5
>
R2
G1
G1
___
15
___
7
___
6
>
___
1
>
>
>
0
>
>
N
>
G2
50
R2
___
14
___
22
>
>
G1
250
Skala 1:7500
G2
___
24
R2
___
12
S3
___
10
K1
___
11
Vatten
Lågproduktiv skog
Huggningsklass
Avdelningsformel
Övrig landareal
Inägomark
Berg
Myr
Ägoslag
500
R2
___
9
Föryngringsavv-skog
Gallringsskog
Röjningsskog
Kalmark/föryngring
Huggningsklass
Teckenförklaring
___
23
S3
___
13
S3
___
8