skogskarta - LRF Konsult

SKOGSKARTA
Mora Östnor 147:1
* * * * * * * * * * *
Skikt
x
* x
*
+x +x
* *
~
+x ~
+
* x
*
~
+x ~
+x
* *
~
+x ~
+
* x
*
~
+x ~
+x
x
*
+x
*
~
+x
*
~
+x
*
~
+x
*
~
+x
x
*ÖFx
* x
* x
* x
* x
* x
* x
*
+
+
+
+
+
+
+
Skärm
x
* x
* x
* x
* x
* x
* x
* x
*
~
~
~
~
~
~
~
Underväxt
+
+
+
+
+
+
+x
x
x
x
x
x
x
x
* * * * * * * *
Annat
~
~
+
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+x
x
x
*ÖF-avverkning
* x
* x
* x
* x
* x
*föreslagen
*
~
~
~
~
~
~
~
+
+
+
+
+
+
+
x
x
*Fältanteckning
* x
* x
* x
* x
* x
* x
*
~
~
~
~
~
~
~
+
+
+
+
+
+
+
x x x x x x x x
Huggningsklass
~
~
+ ~
+ ~
+ ~
+Röjningsskog
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+
~ ~ ~ ~Gallringsskog
~ ~ ~ ~ ~ ~
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Myr
Inägomark
Vatten
1:6000
350 m
SKOGSKARTA
Mora Östnor 147:1
* * * * * * * * * * *
Skikt
x
* *x
+x +x
* *
~
+x ~
+
* x
*
~
+x ~
+x
* *
~
+x ~
+
* x
*
~
+x ~
+x
x
*
+x
*
~
+x
*
~
+x
*
~
+x
*
~
+x
x
*ÖFx
* x
* *x x
* x
* x
* x
*
+
+
+
+
+
+
+
Skärm
x
* x
* x
* x
* x
* x
* x
* x
*
~
~
~
~
~
~
~
Underväxt
+
+
+
+
+
+
+x
x
x
x
x
x
x
x
* * * * * * * *
Annat
~
~
+
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+x
x
x
*ÖF-avverkning
* x
* x
* x
* x
* x
*föreslagen
*
~
~
~
~
~
~
+
+ x+ x+ x +x +x ~
+x
x
x
*Fältanteckning
* * * * * * *
~
~ ~ ~ ~ ~ ~
+
x x+ x+ x+ x +x +x +x
Huggningsklass
~
~
+ ~
+ ~
+ ~
+Röjningsskog
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+
~ ~ ~ ~Gallringsskog
~ ~ ~ ~ ~ ~
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Myr
Inägomark
Vatten
1:6000
350 m
SKOGSKARTA
Mora Östnor 147:1
* * * * * * * * * * *
Skikt
x* x* x*
+x +x +x
* * *
~
+x ~
+x ~
+
* * x*
~
+x ~
+ ~
+
* x* x*
~
+x ~
+ ~
+
* x* x*
~
+x ~
+x ~
+x
x*ÖFx* x* x* x* x* x* x*
+xSkärm
+ + + + + +
* x* x* x* x* x* x* x*
~
~
+xUnderväxt
+ x~
+ x~
+x~
+x ~
+x ~
+
x
* * * * * * * x*
Annat
~
+x x~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+x
*ÖF-avverkning
* x* x* x* x* x*föreslagen
*
~
+x x~
+ x~
+ x~
+x~
+x ~
+x ~
+x
*Fältanteckning
* * * * * * *
~
+x x~
+ x~
+ x~
+x~
+x ~
+x ~
+x
Huggningsklass
~
~
+ ~
+ ~
+ ~
+Röjningsskog
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+ ~
+
~ ~ ~ ~Gallringsskog
~ ~ ~ ~ ~ ~
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Myr
Inägomark
Vatten
1:6000
350 m