skogskarta - LRF Konsult

SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum
HÖGSNÄS 1:3
Torup
Hylte
Hallands län
2016 - 2025
Ajourförd av Per Johansson
2017-03-07
Huggningsklass
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Myr
Inägomark
1:10000
500 m