Svenska Nationella PCI

Svenska Nationella PCI-mötet 2017
Plats: Malmö Live, Malmö
Lokal: Live 8
Datum: 25-26 april
25 april 2017
13:00 - 13:20
Årsrapport från arbetsgruppen
13:20 - 13:40
Valberedningen presenterar nya kandidater till arbetsgruppen
13:40 - 14:10
Update om pågående och planerade SCAAR studier
14:10 - 14:30
Diplomutdelning, nyexaminerade PCI-operatörer
14.30 - 15:00
Kaffe
15:00 - 16:00
Presentation av nya PCI-enkäten – diskussion
16:15 - 17:45
Årsmöte SCAAR
17:45 -18:15
SCAAR användarmöte
19.30
Gemensam Middag: ”Kockeriet”
Middag Ingår i anmälningsavgiften!
26 april 2017
09:00 - 09:45
Fall 1: Vänster huvudstam (TBD)
Iwar Sjögren, Thoraxkirurg
09:45 - 10:30
Fall 2: Aortastenos i gränslandet TAVI/AVR (Oskar Angerås)
Andreas Rück, Henrik Bjursten
10:30 - 11:00
Kaffe
11:00 - 11:45
Fall 3: STEMI och 3-kärlssjukdom (Felix Böhm)
Thomas Kellerth, Örjan Friberg