Hur ser framtidens Österbotten ut för dig?

Hej kristinestadsbo, närpesbo, kasköbo och korsnäsbo!
Hur ser framtidens Österbotten ut för dig?
Förändringsledarna för landskapsreformen i Österbotten
PROGRAM:
Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu Rajaniemi bjuder
Kaffeserveringen börjar kl 17.30
dig till en infokväll
1.
tid: 23.3.2017 kl. 17.30–20.30
Helhetsbild och tidtabell för
landskaps- och vårdreformen
2. Centrala frågor och avgörande
punkter för landskapsreformen
plats: Kaskö stadshus, fullmäktigesalen,
3. Centrala frågor och avgörande
punkter för vårdreformen
Rådhusgatan 34
4. Deltagande och påverkan
kaffeservering
5. Ekonomiska regionens anförande
anmälningar senast den 16 mars 2017:
6. Diskussion
https://www.lyyti.in/Maakuntauudistuksen_infoilta_Kaskinen_9314/se
7. Andra aktuella ärenden
Infokvällen är öppen för alla!
Välkommen!
Varpu Rajaniemi
Göran Honga
Jukka Kentala
förändringsledare
förändringsledare för
vårdreformen
förändringsledare för
vårdreformen