Kan smittspridning ske på BVC? - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kan smittspridning ske på BVC?
Vårdhygien – så arbetar du säkert!
Målgrupp: Du som arbetar på Barnavårdscentral.
Innehåll
• Multiresistenta bakterier – ett reellt hot!
• Utbildning och diskussion runt
frågeställningen, arbetar vi rätt?
• Hur förebyggs vårdrelaterade infektioner?
• Vilka risker kan finnas i din verksamhet?
Skövde, Regionens hus, Eken
11 maj, kl 14.00 – 16.00
Borås, SÄS, Spishörnan
15 maj, kl 14.00 – 16.00 OBS, nytt datum!
Trollhättan, NÄL, Flygeln, Konferenscentrum
17 maj, kl 14.00 – 16.00
Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Kammaren, Vita Stråket 12
29 maj, kl 14.00 - 16.00
Anmälan via regionkalendern, senast en vecka innan aktuell utbildning. Sök på vårdhygien.
Välkomna!
Vårdhygien för primärvård i Västra Götaland