PROGRAM Vårdhygien för dig som chef

PROGRAM Vårdhygien för dig som chef
09.00- 10.00
Presentation av Vårdhygien Skåne
Erik Sturegård, enhetschef Vårdhygien Skåne
Styrande och stödjande dokument
Eva Svensson, enhetschef Vårdhygien Skåne
Vem ansvarar för smittspårning?
Eva Gustafsson, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne
10.00 - 10.20 Fikapaus
10.20 - 12.00 MRSA-smitta på vårdcentral
Eva Gustafsson, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne
MRSA – en fråga för chefen?
Helene Bengtsson, enhetschef Båstad Bjäre Läkarpraktik
Marie Avinder, hygiensjuksköterska Vårdhygien Skåne
Smittspårning- vad gör enheten respektive Vårdhygien?
Hygiensköterska Vårdhygien Skåne
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.00 Vårdrelaterade infektioner, smittvägar och riskfaktorer
Vårdhygieniska risker i er verksamhet?
Kan hygienronden vara till hjälp?
Hygiensjuksköterska Vårdhygien Skåne
14.00 - 14.20 Fikapaus
14.20 - 15.10 Det glömda rummet och konsten att hålla det rena rent
Helene Lindahl, hygiensjuksköterska Vårdhygien Skåne
15.10-15.30
Avslutning med utvärdering