pdf logo

Personligt
Brev
Brev - Adress
Koreanska
Koreanska
충청북도 청주시 상당구 율량동
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
심수정 님
137-070
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +
regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sally Davies
Sally Davies
155 Mountain Rise
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sida 1
24.04.2017
Personligt
Brev
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Brev - Öppning
Koreanska
Koreanska
소연이에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
소연이에게
부모님께,
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
삼촌께
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 현주야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
안녕 현주야!
야 미영아,
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Sida 2
24.04.2017
Personligt
Brev
미영,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
미영,
내 사랑에게,
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... 에게
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
Informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
편지 주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
편지 주셔서 감사합니다.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används när du svarar på korrespondens
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge
Brev - Huvuddel
Koreanska
Koreanska
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Används när du har viktiga nyheter
말해줄게 있어서 편지를 써요.
...관련 계획이 있나요?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서
감사드립니다.
감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서
주셔서 매우 감사합니다.
매우 감사합니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig
Sida 3
24.04.2017
Personligt
Brev
gällande något
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우
보내주시니 매우 감사합니다.
감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
...을 알려주게 되어 기뻐.
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
... 소식을 들으니 참 유감이야.
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Brev - Avslutning
Koreanska
Koreanska
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우
매우 그리워 한다고 전해주세요.
그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...도 안부를 물으십니다.
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
...께도 안부 전해 주십시오.
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Används när du vill få ett svarsbrev
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
빨리 답장 주세요.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
빨리 답장 주세요.
... 이면 답장을 주세요.
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sida 4
24.04.2017
Personligt
Brev
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
건강히 지내세요.
사랑합니다.
Används när du skriver till din partner
사랑합니다.
그리운 마음 담아 ... 가.
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
그리운 마음 담아 ... 드림
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
감사하며, ... 드림
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
... 드림 (보냄)
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑을 보내며, ... 드림
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑과 함께 보냅니다.
사랑하는 마음으로,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하는 마음으로,
Sida 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
24.04.2017