Personligt Brev

Personligt
Brev
Brev - Adress
Engelska
Spanska
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +
regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
Sr. Juan Pérez
212 Silverback Drive
Av. Galileo 110
California Springs CA 92926
12560 Madrid (Madrid)
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Sally Davies
Sally Davies
155 Mountain Rise
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sida 1
24.04.2017
Personligt
Brev
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Brev - Öppning
Engelska
Spanska
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querido Juan:
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hola Juan:
Hey John,
Hola Juan:
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Sida 2
24.04.2017
Personligt
Brev
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Juan:
My Dear,
Querido:
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Mi amor:
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Amado Juan:
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Gracias por su / tu carta.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Fue un placer escuchar de ti / usted.
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge
Brev - Huvuddel
Engelska
Spanska
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Escribo para decirle / decirte que...
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know /
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme
offering me / writing to me…
/ escribirme
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig
gällande något
Sida 3
24.04.2017
Personligt
Brev
It was so kind of you to write / invite me / send
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito /
me…
invitado / enviado
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Me complace anunciar que...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Siento informarte que...
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Brev - Avslutning
Engelska
Spanska
Give my love to…and tell them how much I miss
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
X te envía muchos cariños.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Espero saber de ti pronto.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escríbeme pronto.
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sida 4
24.04.2017
Personligt
Brev
Take care.
Cuídate / Cuídense
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Används när du skriver till din partner
Te amo,
Best wishes,
Cariños,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Cariños,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Mis mejores deseos,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Con todo mi amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con todo mi amor,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Con amor,
Sida 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
24.04.2017