Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård

1 (2)
Programberedning 2 Akutsjukvård
KALLELSE
2017-03-08
Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum
Måndagen den 13 mars 2017
Tid
14.00
Plats
Mälarsalen, Landstingshuset
Gruppmöten
Alliansen kl 13.00 i Mälarsalen
S-gruppen kl 13.30 på S-kansliet
Förhinder meddelas till sekreterare Lisbeth Ekebom,
e-post: [email protected], tfn: 08-123 133 32, sms: 073-973 26 41
Dagordning
1
Val av justerare
2
Godkännande av dagordning
Beredningsärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden
3
Karolinska Universitetssjukhuset Solna respektive Huddinges uppdrag,
verksamhetsinnehåll och kapacitet samt ny struktur för akut
omhändertagande inom Stockholms läns landsting
HSN 2016-4792
(muntlig föredragning, ärendet skickas ut senare)
Eva Lestner
Informationsärenden
4
Tema våld
- våld i nära relationer
Carina Gyllner Bergmark, Sofia Petersson
- brotts- och våldsrisker på sjukhusens akutmottagningar
Sofia Petersson
5
Aktuellt läge i akutsjukvården
Lena Sundberg
6
Ansökan inom vårdvalsområdet förlossning
Stefan Strandfeldt
2/2017
2 (2)
KALLELSE
2017-03-08
7
Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt
8
Övriga frågor
Välkommen!
Marie Ljungberg Schött
Ordförande
2/2017