Avbrottsanmälan Komvux

Avbrott av studier
Om du avbryter din utbildning, helt eller delvis, fyller du i avbrottsanmälan nedan och
lämnar in till Komvuxexpeditionen.
Fylls i av elev:
För- 0ch efternamn
Personnummer
Avbryter följande kurser: kryssa för kurs och ange nivå/grupp
☐ Svenska
☐ Svenska som andra
språk
☐ Engelska
☐ Matematik
☐ Samhälle
☐ Naturkunskap
☐ Historia
☐ Religion
☐ Yrkesprogram:
☐ Annan:
Orsak till avbrott:
☐ Fått arbete
☐ Föräldraledighet
☐ Flyttar till annan kommun:
☐ För svår kurs
☐ Personliga skäl
☐ Motsvarar inte mina förväntningar
☐ Schemakrock med:
☐ Annan orsak:
Övriga upplysningar
Avbrott från och med
Datum:
Har du meddelat lärare: ☐ Ja ☐ Nej
Vem:
Underskrift
Ort och datum
Underskrift av elev
Ifylls av Komvux/SFI
Signatur/ Administration
Datum
Signatur/ Ansvarig lärare
Datum
Registrerat i Extens
Datum
Signatur/ Studie- och yrkesvägledare
Datum
☐Ja ☐Nej
Återlämnat
☐ Dator
Komvux
Box 78
572 28 OSKARSHAMN
☐ Nycklar
☐ Läromedel, antal:
Telefon 0491- 88 527