Bidrag och medlemmar_förening

Bidrag och medlemmar per förening - Björna
KUND
BIDRAG
BELOPP
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Utbildningsbidrag nya
11 847
108 825
3 100
Summa
123 772
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Björna IF
146
146
544
544
Björna Sockens Hembygdsförening
0
Byskötselpeng
Kulturarvsföreningar
5 000
13 745
Summa
18 745
0
380
380
Björna-Gideå PRO
0
Bidrag pensionärsförening
2 293
Summa
2 293
0
131
131
Djuptjärns IK
33
Upprustningsbidrag
Byskötselpeng
Summa
134
5 000
5 000
10 000
33
134
Equmenia Hemling
29
Bidrag ungdomsförening
6 525
Summa
6 525
29
35
35
Flärke BGF
137
Upprustning samlingslokal
Driftbidrag samlingslokal
14 724
45 980
Summa
60 704
137
216
216
Gideå/Långviksmons Jakt o Sportskytt
19
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
515
3 400
Summa
3 915
19
53
53
Hemlings Intresseförening
27
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
27
158
158
Bidrag och medlemmar per förening - Björna
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Jubäcksstugans BGF
26
Driftbidrag samlingslokal
11 570
Summa
11 570
80
26
80
0
269
Ledings BGF
Byskötselpeng
5 000
Summa
5 000
0
269
Lemesjö Bygdegårdsförening
28
Byskötselpeng
Driftbidrag samlingslokal
5 000
21 195
Summa
26 195
28
28
28
Långviksmons Idrotts- o intressef
70
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
Byskötselpeng
Avtal samlingslokaler
Summa
351
4 430
54 910
5 000
40 000
109 340
70
351
Movattnets Bygdegårdsförening
31
Byskötselpeng
Driftbidrag samlingslokal
5 000
10 350
Summa
15 350
31
115
115
Nylidens Intresseförening
16
Driftbidrag samlingslokal
50 405
Summa
50 405
16
96
96
Remmarns Intresseföreing
12
Upprustning samlingslokal
Byskötselpeng
Driftbidrag samlingslokal
3 500
5 000
15 080
Summa
23 580
12
74
74
SPF Fyrklövern
160
Bidrag pensionärsförening
2 800
Summa
2 800
160
160
160
Bidrag och medlemmar per förening - Björna
KUND
BIDRAG
BELOPP
MEDLEMMAR
BIDRAGSBER.
TOTALT
Trehörningsjö Hembygdsförening
4
Kulturarvsföreningar
16 361
Summa
16 361
4
77
77
Trehörningsjö IF
26
Lokalt aktivitetstöd
Anläggningsbidrag
498
50 275
Summa
50 773
26
116
116
Trehörningsjö Medborgarhusförening
0
Byskötselpeng
Avtal samlingslokaler
Sommarlovsbidrag
Driftbidrag samlingslokal
Summa
0
5 000
50 000
20 000
35 000
110 000
0
0
Trehörningsjö PRO
124
Bidrag pensionärsförening
2 170
Summa
2 170
Totalt
654 498
124
124
124